น้ำในเขื่อนมี 56 %ยันเพียงพอตลอดหน้าฝนนี้

  •  
  •  
  •  
  •  

  

        กรมชลปนะทานประเมินสถานการณ์น้ำสุด ปริมาณฝนที่ตกน้อยลงในพื้นที่ตอนบน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดต่ำลง เผยประสาน กฟผ.เพิ่มการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนวันละ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศ 56 %  

          นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) พบว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ โดยปริมาณฝนสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ อ.เมือง จ.เชียงราย 90.6 มิลลิเมตร อ.เมือง จ.หนองคาย 76.3 มิลลิเมตร และ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 60.5 มิลลิเมตร

          สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักต่างๆ ส่วนใหญ่ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งค่อนข้างมาก เนื่องจากขณะนี้ได้เข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงมีฝนตกน้อยลง แม่น้ำสายหลักต่างๆ จึงสามารถรองรับน้ำได้อย่างปลอดภัย โดยล่าสุดเมื่อ 27 มิถุนายน 2560  มีปริมาณน้ำไหลผ่านในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ 502 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 7.47 เมตร และมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 105 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะเห็นได้ว่าน้ำท่าตามธรรมชาติลดลงมาก ในขณะที่ความต้องการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้น จำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก รวมกันจากเดิมวันละ 23.89 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 30.45 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป


           ในส่วนของสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ ณ 27 มิถุนายน 2560 มีปริมาณน้ำรวมกัน 41,962 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 56 มีปริมาณน้ำมากกว่าปี 2559 รวม 9,618 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอใช้ตลอดฤดูฝนนี้ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 33,200 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากมีปริมาณน้ำมาก 4 แห่ง คือ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนทับเสลา และเขื่อนหนองปลาไหล กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานในพื้นที่ลดระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้มีพื้นที่รองรับฝนที่จะตกลงมาอีกในระยะต่อไป

          ทั้งนี้ เฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก มีปริมาณน้ำรวม 11,385 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 46 ปริมาณน้ำมากกว่าปี 2559 รวม 3,380 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำใช้การได้ 4,689 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปี 2559 มีน้ำใช้การ 1,309 ล้านลูกบาศก์เมตร) 4 เขื่อนหลักยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 13,400 ล้านลูกบาศก์เมตร
           สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณ ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ ประมาณ 500 ไร่ แนวโน้มระดับน้ำลดลง สำนักชลประทานที่ 10 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 8 เครื่อง พร้อมกับใช้สถานีสูบน้ำสูบระบายน้ำลงคลองชัยนาท – ป่าสัก เพื่อช่วยระบายน้ำอีกทางหนึ่ง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 – 2 วันนี้
สำหรับผลการเพาะปลูกพืชฤดูฝน (ณ 21 มิ.ย.60) ทั้งประเทศ มีการเพาะปลูกไปแล้ว 8.52 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 52 (แผน 16.41 ล้านไร่) เฉพาะข้าวนาปี มีการเพาะปลูกไปแล้ว 8.44 ล้านไร่ หรือร้อยละ 5 (แผน 15.95 ล้านไร่)เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการเพาะปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 5.54 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 73 แผน (7.60 ล้านไร่)