จี้ผู้ว่าฯกยท.แก้ยางตกต่ำภายใน 10 วัน

  •  
  •  
  •  
  •  

สภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.) มีมติยื่นให้ณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย   และผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย  ดำเนินการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำภายใน  10 วัน ชี้วงการรับซื้อยางมีการฮั้วกดราคาจากเกษตรกร ทั้งตลาดกลางระยองที่บริหารกันเองราคาซื้อแพงว่า ตลาดของ กยท.ทั้ง 6 แห่งถึง กก.ละกว่า 3 บาท

จากปัญหาวิกฤตราคายางพาราตกต่ำ  ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางต่างเดือดร้อนไปอย่างทั่วหน้านั้น ล่าสุดเมื่อวันที่   9  มิถุนายน 2560 ทางเครือข่ายผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทนำโดยนายอุทัย  สอนหลักทรัพย์ ประธานสเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยมีการประชุมหารือที่สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย  เพื่มาตรการในที่จะพลักดันให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนประชุมในครั้งนี้ผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางจากทั้งประเทศได้ประชุมกันและมีมติดังต่อไปนี้

          1.จัดตั้งสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย  โดยมีสมาชิกในทุกจังหวัดที่มียางพารา  ซึ่งครอบคลุมไปยังเกษตรกรชาวสวนยางฯที่มีเอกสารสิทธิ์  เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  และคนกรีด    พร้อมมีมติแต่งตั้ง  นายอุทัย  สอนหลักทรัพย์  เป็นประธานสภาฯ  และนายสุนทร  รักษ์รงค์  เป็นเลขาธิการสภาฯ ทำหน้าที่ชั่วคราว

          2.เรียกร้องให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย   และผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย  ดำเนินการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำภายใน  10 วัน

          3.เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการตามนโยบายเพื่อเพิ่มการใช้ยางในประเทศอย่างเร่งด่วน  และจริงจัง และ   4.ในวันที่  20  มิ.ย. 2560  สมาชิกสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยจากทั่วประเทศ  จะเดินทางมาเพื่อติดตามการดำเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย  และยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี   เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูปการยางอย่างแท้จริงต่อไป

          นายอุทัย กล่าว ในช่วงราคายางพาราตกต่กอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากผู้ประกอบการับที่รับซื้อยางในตลาดล่วง ของการยางแห่งประเทศไทบ(กยท.) มีการร่วใมกับบริษัทผู้ส่งออกกดราคายาง ทำให้เกษตรกรชาวสวนได้รับความเดือดร้อนงอย่างแสนสาหัส  รายได้ไม่พอกับรายจ่าย  ภาวะหนี้สินในครัวเรือนของเกษตรกรชาวสวนยางฯเพิ่มสูงขึ้น  คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางตกต่ำ 

     “ที่ผ่านมาการดำเนินงานของ กยท.ไร้ซึ่งประสิทธิภาพ  ขาดความรับผิดชอบต่อเกษตรกรชาวสวน  และเลือกปฏิบัติทำให้เกษตรกรชาวสวนยางไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  อันขัดต่อเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558    รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลเพื่อเพิ่มการใช้ยางในประเทศ  ซึ่งจะทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้น  ก็ไม่ได้มีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ลองคิดดูสิครับ ยางแผ่นดิบที่เกษตรนำไปขายที่ตลาดกลางระยอง ที่บริหารโดยเกษตรกรเพื่อเกษตรกรและใม่ใด้ใช้เงินเซสเลย ราคายางแผ่นดิบแพงกว่า ตลาด กยท. 6 ตลาด กก.ละ 3.86บาท เพราะเขาไม่ฮั้ว ไม่กดราคา ซื้อกันตามเนื้อผ้า เวลาไปขายอย่างมีกำไร เมื่อก่อน กยท.เรียก 5 เสือผู้ส่งออก มาอีกวันยางขึ้น กก.ละกว่า  1 บาท” นายอุทัยกล่าว