อนุมัติร่าง พ.ร.ก.ประมงรับมือไอยูยู

  •  
  •  
  •  
  •  

 

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด (ภาพ-คมชัดลึก)

มติ“ครม.” วันที่ 6 มิถุนายน 2501 อนุมัติร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การทำประมงฉบับใหม่ ห้ามชัดเรือประมงพาณิชย์เข้าพื้นที่หากินของเรือประมงอย่างเด็ดขาด  หวังแก้ไขปัญหาประมงอย่างยั่งยืน และรองรับการตรวจจาก ไอยูยู ที่จะมาตรวจในเร็วๆนี้

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กว่าว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันนี้(6มิ.ย.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การทำประมงฉบับใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยในรายละเอียดการแก้ไข เช่น เรื่องเรือประมงพาณิชย์ จากเดิม กำหนดประเภท เรือพาณิชย์ จะต้องมีขนาดเรือ 10 ตันกลอส และมีกำลังเครื่องยนต์สูง แต่ในร่างพ.ร.ก.กำหนดใหม่ ระบุว่า ให้เพิ่มเรือพาณิชย์ ให้รวมถึงเรือที่มีเครื่องมือที่มีศักยภาพสูง หรือ เรือที่ดำเนินการแปรรูปสัตว์น้ำ

นอกจากนี้ยังได้กำหนดแบ่งแยกประเภทเรือประมงพื้นบ้าน และเรือประมงพาณิชย์ให้ชัดเจน โดย ห้ามเรือพาณิชย์ เข้าเขตพื้นที่ประมงพื้นบ้านโดยเด็ดขาด ขณะที่เรือประมงพื้นบ้านหากจะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่เรือประมงพาณิชย์จะต้องได้รับการอนุญาตจากทางการก่อนเท่านั้น

สำหรับการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวนั้น ยังครอบคลุมถึงเรื่องอื่นๆด้วย เพื่อรองรับการคณะกรรมาธิการประมงของรัฐสภายุโรป หรือไอยูยู(IUU) ที่จะเดินทางมาติดตามการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing ที่จะมาในเร็วๆนี้