ผลไม้ตกฮวบ เงาะโรงเรียนเหลือ กก.10 บาท

  •  
  •  
  •  
  •  

 

 

สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรในตลาดไทในรอบสัปดาห์นี้( 2-8 มิ.ย. 60) ประเภทผลไม้ ลิ้นจี่จักรพรรดิ์ ปรับราคาลดลงที่ 45-55 บาท/กก. จาก 70-90 บาท/กก. เช่นเดียวกับ เงาะโรงเรียน ปรับราคาลดลงที่  10-25 บาท/กก.จาก 20-30 บาท/กก.เนื่องจากสินค้าทั้ง 2 ชนิดเริ่มมีปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้น  และทุเรียนหมอนทอง ราคา 60-80 บาท/กก. ส่วนผลไม้ต่างประเทศในสัปดาห์นี้ แนะนำ เชอรี่อเมริกา 3500  บาท/กล่อง (5กก.)

ราคาสินค้าประเภทพืชผักในสัปดาห์นี้  ผักกวางตุ้ง ปรับราคาลดลงที่ 16-24 บาท/กก. จาก 26-30 บาท/กก. เพราะผลผลิตเริ่มเข้าศุ่ตลาดมากในขึ้นช่วงนี้  ด้านเห็ดหูหนู ปรับราคาขึ้นที่ 35-40 บาท/กก. จาก 40-50 บาท/กก.สาเหตุมาจากผลผลิตได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนสลับกับมีฝนตกจึงทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย

ประเภทสัตว์น้ำและอาหารทะเล ในสัปดาห์นี้ กับปลาช่อน  ปรับราคาขึ้นที่ 45-125  บาท/กก. จาก 40-120 บาท/กก. เนื่องจากในพื้นที่เพาะเลี้ยงประสบปัญหาฝนตกหนักทำให้การขนส่งเป็นไปด้วยความลำบากราคาจึงปรับขึ้น  ด้าน กุ้งแชบ๊วยปรับราคาลดลงที่ 175-340 บาท/กก. จาก 185-380 บาท/กก. เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดมาก

ราคาสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ในสัปดาห์นี้ หมูเนื้อแดง ราคา 109-115 บาท/กก. ด้านไข่ไก่ราคา 2.20-3.70 บาท/ฟอง

ตารางเปรียบเทีบ

สินค้า ราคาปัจจุบัน ราคาเปรียบเทียบ หมายเหตุ
ลิ้นจี่จักรพรรดิ์ 45-55 70-90 สัปดาห์ก่อน
เงาะโรงเรียน 10-25 20-30 เริ่มเข้าสู่ตลาด
ทุเรียนหมอนทอง 60-80 90-100 สัปดาห์ก่อน
ผักกวางตุ้ง 16-24 26-30 สัปดาห์ก่อน
เห็ดหูหนู 35-40 40-50 สัปดาห์ก่อน
ปลาช่อน 45-125 40-120 สัปดาห์ก่อน
กุ้งแชบ๊วย 175-340 185-380 สัปดาห์ก่อน
ไข่ไก่(ฟอง) 2.20-3.70 2.20-3.70 สัปดาห์ก่อน
หมูเนื้อแดง 109-115 109-115 สัปดาห์ก่อน