ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0

  •  
  •  
  •  
  •  

ศาสตร์พระราชา  นำชาวนาสู่ยุค 4.0

“วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560”

กรมการข้าวจัดยิ่งใหญ่งาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ปี 60  ภายใต้แนวคิด ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0   โชว์สุดอลังคลังความรู้-เทคโนโลยีด้านข้าวสู่ยุค 4.0 พร้อมพัฒนาข้าวสู่สากล  เริ่ม 3-5 มิ.ย.นี้ ที่ กรมการข้าว  เกษตรกลางบางเขน  กรุงเทพฯ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ข้าวเป็นพืชอาหารหลักที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทยและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากจะผลิตข้าวเพื่อบริโภคภายในประเทศแล้ว  ข้าวยังเป็นสินค้าส่งออกนำเงินรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 200,000 ล้านบาท

ซึ่งข้าวไทยมีคุณสมบัติโดดเด่น เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ   อาชีพชาวนาเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ  มีคุณค่ากับวิถีชีวิตและสังคมไทย  นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ข้าวและชาวนาจึงควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าวมาตลอด ด้วยเหตุผลความสำคัญดังกล่าว คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงได้มีมติ  เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน  2552  ซึ่งเห็นชอบให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุก ปีเป็น  “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”   ซึ่งในปีนี้กรมการข้าว จึงได้กำหนดจัดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”  ประจำปี 2560 ขึ้น     ภายใต้แนวคิด ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0  ในระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายนนี้  ที่บริเวณกรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และราชวงศ์  ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่กิจการด้านข้าวและชาวนาของประเทศ  รวมทั้งเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของข้าวและเชิดชูเกียรติชาวนาไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวของไทย ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและพี่น้องชาวนามาร่วมแสดงผลงานทางวิชาการด้านข้าวเพื่อโชว์ศักยภาพข้าวไทยยุค 4.0    โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานดังกล่าว ในวันเสาร์ที่  3  มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. จึงขอเชิญชวนชาวนา เกษตรกร และประชาชนทั่วไปมาเฝ้ารับเสด็จฯ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวนาไทยทั่วประเทศ

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวอีกว่า ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ตลอด 3 วัน  ซึ่งได้รับความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรชาวนา ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม ต่างๆ ในด้านการข้าวไทย  อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระราชกรณียกิจด้านข้าว “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาข้าวและชาวนา”  นิทรรศการทางวิชาการ อาทิ ข้าวพันธุ์ใหม่ แก้ไขปัญหาให้ชาวนา ซึ่งในปีนี้จะมีพันธุ์ใหม่แนะนำถึง 6 พันธุ์  กข 71  กข 73  กข 75   ซีบูกันตัง   ดอกข่า50  มะลินิลสุรินทร์หรือมะลิดำ 2  ,และข้าวน้ำตาลต่ำ พิษณุโลก80 และ  กข 43  เพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน , นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนา ,  การยกระดับมาตรฐานข้าวเพื่อชาวนา สู่ยุค 4.0,การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม , การแสดงทางวัฒนธรรมด้านข้าว พิธีบวงสรวงแม่โพสพและขบวนแห่บูชาแม่โพสพและวัฒนธรรมประเพณี 4 ภาค รวมถึงนิทรรศการเครื่องจักรกลการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ  เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว , เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว   การสาธิตการโรยสารด้วยเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับ (Agriculture Drone) เป็นต้น   รวมถึงการจัดเสวนาทางวิชาการ 2 หัวข้อ ได้แก่ “ก้าวใหม่ชาวนาไทย ยุค 4.0”  และ การเสวนา “นาแปลงใหญ่กับการขับเคลื่อนชาวนาสู่ยุค 4.0”  พร้อมกิจกรรมสาธิตการทำนาด้วยวิธีดำนา  วิธีหว่านและโยนกล้าโดยยุวเกษตรกร  สาธิตเมนูอาหารจากข้าว ผู้ที่เข้าร่วมชมงานยังได้เรียนรู้ด้านการผลิตข้าวในแปลงเกษตรสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  และยังมีกิจกรรมบันเทิงและการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารอีกด้วย

นอกจากนี้กรมการข้าวยังได้จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติกระจายในระดับภูมิภาคอีก 4 แห่ง ระหว่าง วันที่ 4-5 มิถุนายน นี้  ได้แก่ ภาคกลาง ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   ภาคเหนือ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่  และภาคใต้ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

“กรมการข้าว ขอเชิญชวนชาวนา เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน
ที่สนใจเข้าร่วมชมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ  ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณกรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายนนี้  เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติชาวนาไทย ในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชน ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ ชมฟรีและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ” อธิบดีกรมการข้าวกล่าว

ที่มาข้อมูล : ประชาสัมพันธืกรมการข้าว