รางวัลที่ 1 เลขที่หน้าและท้าย/หงวด 1 ก.พ.61

  •  
  •  
  •  
  •  

รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และ 2

        หงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

รางวัล เลขที่ออก
รางวัลที่ 1 026853 3,000,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว 106 947 2,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว 519 181 2,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว 31 1,000 บาท

การพนันคือความเสี่ยง