ปูนาสร้างเงิน ! กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.น้ำพอง เลี้ยงปูนาขายมีรายได้เสริม

  •  
  •  
  •  
  •  

 

ชาวบ้าน อ.น้ำพอง เปิดกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เลี้ยงปูนาเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายครัวเรือน จัดพื้นที่ทำบ่อเลี้ยงสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ แม่ค้ามาซื้อทำเมนูส้มตำปูดอง ขายได้ กก.ละ 30 – 40 บาท หน้าแล้งสูงถึงกก. ละ  50 บาท

บรรยากาศบริเวณแปลงสาธิตการเกษตรกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลทรายมูล ของนายช่วง ประทุมชัย บ้านจำปา ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เปิดกิจกรรมโครงการ เลี้ยงปูนาเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายครัวเรือน เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้ถือปฏิบัติแนวทางความคิด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นศาสตร์พระราชา นำร่องโครงการเลี้ยงปูนา เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนของกลุ่มโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่

นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง กล่าวว่า ทางกลุ่มเลี้ยงปูนา ได้จัดพื้นที่จำนวน 2 ไร่ ขุดเป็นบ่อเลี้ยงปู ทำเกาะหญ้าหรือเป็นดอนกลางบ่อเพื่อให้ปูได้อยู่โดยการนำสังกะสีมาล้อมรอบทุกด้าน เพื่อป้องกันศัตรูของปู เช่น งู ที่จะเข้ามาจับปูกินเป็นอาหาร จากนั้นได้นำปูนาที่อยู่ในทุ่งนาภายในตำบลมาปล่อยเลี้ยงไว้ อาหารส่วนมากก็เป็นจำพวกเศษพืช หรือเศษอาหาร หรือไม่จำเป็นต้องให้อาหารก็ได้ เพียงแต่จัดระบบนิเวศให้ปู สามารถที่จะหลบแดด หรือหลบอันตรายได้ ทั้งนี้นอกจากในบ่อเลี้ยงปูแล้วยังสามารถนำพันธุ์ปลามาปล่อย เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอีกด้วย


สำหรับปูนั้นเป็นที่ต้องการของตลาด โดยในหลายพื้นที่ หลายจังหวัดของประเทศไทยได้ทำการเลี้ยง สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปประกอบอาหารเมนูต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมนูส้มตำ ปูดอง นั้นเป็นที่ต้องการอย่างมาก ในหน้าปกติคือช่วงฤดูฝน ปูนา จะมีราคาประมาณกิโลกรัมละ 30-40 บาท แต่ถ้าเป็นหน้าแล้งราคาจะสูงถึง 50 บาทต่อกิโลกรัม หรือมากกว่า ดังนั้นการที่กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลทรายมูล ทำการเลี้ยงปูนา จึงเป็นอีกทางเลือกใหม่ที่จะสามารถส่งขายตามท้องตลาดได้

ที่มาขอมูล : ไทยรัฐออนไลน์