เตรียมวางปะการังเทียม2พันแท่ง3จังหวัดใต้

  •  
  •  
  •  
  •  

รายงานข่าวจากกรมประมง แจ้งว่า วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทางกรมประมงจะมีพิธีลงนามความร่วมมือโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน ระหว่าง  กรมประมง ร่วมกับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ณ ห้องประชุม ชั้น 31อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สำหรับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมกันจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล หรือ ปะการังเทียม เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย เลี้ยงตัว วางไข่และหลบภัยของสัตว์น้ำป้องกันการทำการประมงที่มีลักษณะทำลายทรัพยากรเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ท้องทะเลรวมทั้งเป็นการพัฒนาแหล่งทำการประมงเพื่อช่วยเหลือชาวประมงให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยนำร่องเตรียมจัดสร้างปะการังเทียมในรูปแบบแท่งคอนกรีตสี่เหลี่ยมขนาด1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร รวม 2,000 แท่ง พร้อมทุ่นลอย 17 ทุ่นเพื่อจัดวางในพื้นที่ 4 แห่ง ของ 3 จังหวัดภาคใต้ในการนี้

ทางกรมประมงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวพิธีลงนามดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่แจ้งไว้ข้างต้น

ภาพประกอบจาก-nation tv