นากุ้งผสม..ผสานสวน น้อมนำปรัชญาพอเพียง

  •  
  •  
  •  
  •  

หลายท่านอาจมองการเลี้ยงกุ้งเป็นอะไรที่ไกลตัว มีเทคนิคเยอะ ทำยาก ค่อนข้างเป็นเรื่องไฮโซ ไม่มีเงินลงทุนทำไม่ได้ แต่หารู้ไม่ เดี๋ยวนี้คนเลี้ยงกุ้งส่วนใหญได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อลดต้นทุน หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

“คนเลี้ยงกุ้งพื้นที่ภาคกลาง มักตกเป็นจำเลยสังคม ถูกกล่าวหาเป็นตัวการทำลายสิ่งแวดล้อม เอา น้ำเค็มมาทำให้นาข้าวเสียหาย แต่นั่นมันคืออดีต เพราะตอนนี้แทบจะ 100% ลดละเลิกใช้สารเคมี หันมาใช้สารสกัดจากธรรมชาติทดแทน เลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับกุ้งก้ามกรามหรือปลา ปลูกพืชผักไม้ผลริมบ่อ นอกจากจะช่วยลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้ว ยังได้สร้างความยั่งยืนให้ตัวเองอีกด้วย”

ประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปี 2550 และนายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย บอกถึงการเลี้ยงกุ้งสมัยใหม่ของคนเลี้ยงกุ้งแถบภาคกลาง ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการเลี้ยงไปมาก มีการนำศาสตร์พระราชามาใช้ลดต้นทุน ลดความเสี่ยง และมีวางแผนการผลิต ทำอย่างพอเพียง ไม่เกินตัว ซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพ เพื่อไม่ให้มีอะไรกระทบต่อตัวเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม

มีการปรับเปลี่ยนใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ทำเกษตรเชิงเดี่ยวเหมือนในอดีต มีทั้งเลี้ยงกุ้งขาวกับกุ้งก้ามกราม กุ้งก้ามแดง ปลานิล ปลากินพืช เพราะหากกุ้งขาวราคาตก ยังมีกุ้งก้ามกรามและปลายังคอยช่วยพยุงไม่ให้ขาดทุนมาก และมีการปลูกพืชผักผลไม้ไว้ริมบ่อ

 “หลายคนมักมอง นากุ้งสร้างมลพิษ นำความเค็มไปสู่สิ่งแวดล้อมรอบข้าง แต่การที่เราปลูกพืชผักริมบ่อได้และให้ผลผลิตออกมาดี เป็นคำตอบที่บอกให้สังคมได้รู้ว่า ว่า คำกล่าวหานั้นไม่เป็นความจริง เพราะพื้นที่ภาคกลางใช้น้ำมีค่าความเค็มต่ำมาก แค่ 1-2 พีพีที เท่านั้น บางที่ความเค็มเป็น 0 เลยก็มี”
 ที่สำคัญเกือบทุกฟาร์มหันมาใช้ระบบน้ำหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ มีการจัดระบบน้ำอย่างดี ขุดคูคลองรอบบ่อ ทำเป็นบ่อพักและบ่อบำบัด แล้วหมุนเวียนน้ำมาใช้ต่อ

ข้างบ่อปลูกพืชผักสวนครัว ต้นไม้ ทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น เป็นทั้งร่มเงา บางรายหลังจับกุ้งเสร็จ ปลูกข้าวในบ่อ ให้ผลผลิตกินกันในฟาร์ม เหลือก็ขาย ใช้เลนจากบ่อกุ้งทำเป็นปุ๋ย พืชเจริญเติบโตให้ผลผลิตดีมาก

นอกจากนั้นยังมีวิธีลดต้นทุนในหลายเรื่อง เช่น นำสมุนไพรมาใช้รักษาโรคให้สัตว์น้ำ ใช้โซลาร์เซลล์ มาผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนให้กับเครื่องตีน้ำและแสงสว่างในฟาร์มเลี้ยงปลากระดี่ ปลาสลิด ปลา ตะเพียน ให้เป็นเครื่องจักรบำบัดน้ำด้วยวิธีธรรมชาติ

 

 

 

 

ศาสตร์พระราชาสามารถนำมาปรับใช้ได้กับทุกเรื่อง ทุกปัญหา…ถ้าเข้าใจ เข้าถึง

ที่มาข้อมูล :  ไทยรัฐ  -กรวัฒน์  วีนิล