“วิทูรย์”ต้องเจอ ”สุกรรณ์“

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดลมนัส  กาเจ

                ภาพคุณวิทูรย์  เลี่ยนจำรูญ จาก : biothai.net                                                           สุกรรณ์  สังข์วรรณะ

            ที่จริงไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับ เรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 คุณสุกรรณ์ สังข์วรรณะ ถือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในภาคการเกษตร ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า เพราะคุณสุกรรณ์ เรียนจบด้านเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงรู้จริงว่า ภาคการเกษตรที่จะอยู่ได้เกษตรกรควรทำอย่างไร

            คุณสุกรรณ์ ทำงานให้กับประเทศชาติในหลายบริบท เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร ในฐานะกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการด้านเกษตรหลายคณะครับ และอีกบริบทหนึ่งคือเลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย (FSA)

            ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกครับ คือเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 คุณสุกรรณ์ เขียนจดหมายเปิดผนึกมาฉบับหนึ่ง ในนามของเกษตรมืออาชีพ แต่หัวกระดาษเป็นของสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย เนื้อสาระน่าสนใจครับ มีการระบุว่า Thai PAN และวิทูรย์ ไม่ใช่เกษตรกร” (ไม่ได้บอกว่า วิทูรย์ นามสกุล อะไร คิดว่าผู้อ่านคงพอจะเดาได้)

            กระผม นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เป็นเกษตรกรที่ทำไร่ ทำนาเป็นอาชีพ เป็นสมาชิกสภาเกษตรกร และขอยืนยันว่าการกระทำของผมทำด้วยความจริง และที่รับตำแหน่ง เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย ก็เนื่องจากทนกับกลุ่ม NGO (องค์พัฒนาเอกชน)บางกลุ่ม โดยจำเพาะ วิทูรย์ และไทยแพน ที่ทำเรื่องต่อต้าน พืช GMO (ตัดแต่งพันธุวิศวกรรม) และเดินเรื่องให้มีการแบนสารเคมีทางการเกษตรต่าง ๆ และดูถูกเกษตรกรที่ใช้สารเคมีว่าทำให้แผ่นดินอาบยาพิษ

                                                                     ข้าวโพด บีที

            ที่ผ่านมา ในการทำการเกษตรของผม ทำเพื่อเป็นอาชีพ ด้วยความยากลำบากเพื่อผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยเลี้ยงผู้คนที่ไม่ได้ทำอาชีพเกษตร ผมสร้างรายได้ของชาติ เช่นเดียวกับเกษตรกรท่านอื่น ๆ แต่กลับถูก NGO บิดเบือน ปิดโอกาส ในการเข้าถึงเทคโนโลยี GMO และปัจจัยการผลิตที่มีความจำเป็นต่อเกษตรกร เช่นการแบน พาราควอต เป็นต้น

             ในทันทีก็ออกมาประกาศให้ใช้สาร”กลูโฟซิเนต” ทดแทน การกระทำแบบนี้ทำให้คิดได้ว่า เขาทำก็เพื่อจะเปิดโอกาส ให้สารเคมีของพวกพ้องคือ กลูโฟซิเนต เข้ามาขายในตลาดแทน พาราควอต หรือเปล่า? ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมยอมรับไม่ได้ เพราะ กลูโฟซิเนต ไม่สามารถใช้แทน พาราควอต ได้

            เพราะอย่างนี้ ผมถึงต้องออกมาเพื่อจะได้คัดค้านการกระทำที่บิดเบือนของ NGO และจากการกล่าวอ้างว่า สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย FSA มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทสารเคมีภาคการเกษตร ซึ่งทางเราไม่ปฏิเสธ เราไม่ได้ทำงานแบบปกปิด นอกจากนี้เรายังได้รับความร่วมมือจากสมาพันธ์ และสมาคมเกษตรกรต่างๆ อีกด้วย

           เนื่องเพราะ FSA ต้องการที่จะทำงานบนความร่วมมือกันทั้งภาคเกษตรกร ภาคธุรกิจ และภาคราชการ เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐ ให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก ส่งเสริมความรู้การใช้สารเคมีทางการเกษตร ให้เกษตรกรที่ยังใช้ไม่ถูกต้อง

           ทาง FSA สนับสนุนให้เกษตรกร ทำเกษตรทุกรูปแบบที่เป็นเกษตรปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น เกษตรอินทรีย์ เกษตรดีที่เหมาะสม หรือเกษตรทั่วไปที่มีการจัดการภายใต้ความปลอดภัย

           ขอยืนยันว่า การทำงานของ NGO ทั้งหลายที่บิดเบือนข้อมูล บิดเบือนความจริง กดขี่เกษตรกร ถือทำลายชาติ  มีวัตถุประสงค์ซ่อนเร้นเพื่อพวกพ้อง ขอยืนยันเรื่องเคมีเกษตรเป็นปัจจัยการผลิต เรื่องความเป็นพิษทางเกษตรกรเข้าใจดี เพียงแต่มีเกษตรกรบางคนที่อาจจะยังไม่มีความเข้าใจในการใช้ที่ถูกต้อง

           ดังนั้นทางสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย จะทำหน้าที่ในการให้ความรู้และประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การใช้สารเคมีภาคการเกษตรตรงกับเจตนารมณ์

           หาก วิทูรย์ และThai PAN คิดว่าการจะสร้างความปลอดภัยโดยการแบนสารเคมีการเกษตร ก็ควรแบนทั้งหมดทุกตัว ทางกระผม และ FSA ก็ยินดี เพราะนั่นหมายความว่าระบบการเกษตรของไทย ต้องพลิกกลับด้าน กันทั้งหมดซึ่งเกษตรกรก็ต้องยอมรับ แต่หากแบนเป็นบางตัว สุดท้ายก็จะเหมือนกับ เมทโทมิล และคาร์โบฟูราน ที่ถูกผลักดันกลายเป็นยาเถื่อน แต่ยังมีขายในท้องตลาดราคาสูงขึ้นเกษตรกรก็ต้องซื้อ เพราะจำเป็น สิ่งทีเสียไปคือ ภาษีของรัฐ และค่าใช้จ่ายเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น

            สารกำจัดวัชพืช ก็เช่นเดียวกัน สุดท้ายก็จะมีขาย เกษตรกรก็ต้องใช้ยาเถื่อน กระผมขอถาม วิทูรย์ และ Thai PAN ว่า มีสำนึกบ้างหรือไม่ มีความละอายต่อบาป มีความเกรงกลัวต่อบาปบ้างหรือไม่ ที่ข่มเหงคนจนๆ ให้จนหนักเข้าไปอีก

             กระผมขอประกาศ ณ ที่นี้ จะขอต่อต้านคนกลุ่มนี่ ส่งเสริมคนดี จะไม่ยอมอ่อนข้อให้ วิทูรย์ และ Thai PAN ถึงแม้จะเหลือตัวคนเดียว และจะไม่อ้างตัวว่าเป็นตัวแทนเกษตรกร แต่จะทำในฐานะเกษตรกรคนหนึ่ง เท่านั้น

                                                                                                                                        สวัสดีประเทศไทย

                                                                                                                                     นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ 

                                                                                                                                        เกษตรกรมืออาชีพ

              อันนี้เป็นความคิด ความเข้าใจของคุณสุกรรณ์ สังข์วรรณะ  ฟังแล้วก็มีเหตุครับ ถือเป็นอีกมุมหนึ่งที่ต้องคิด และต้องมีคนอย่างนี้ออกมาให้ข้อมูลอย่างถูกต้องบ้าง ไม่ใช่ปล่อย ให้คนไม่เห็นด้วยออกมาเคลื่อนไหวและให้ข้อมูลผิดๆฝ่ายเดียว อย่างการพลักดันให้มีแบนสารเคมีกำจัดวัชพืช”พาราควอต”ที่ทั่วโลกกว่า 80 ประเทศยังใช้อยู่ ทั้งสหรัฐอเมริกา บราซิล ออสเตรเรีย และนำสินค้ามาขายในไทย

               ประเทศไทยเรากำลังเดินหน้า และส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุน ประหยัดแรงงาน ในยุคที่ประเทศไทยกำลังขาดแคลนแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมีความจำเป็นที่ต้องใช้ รวมถึงสารกำจัดวิชพืช แต่จะใช้อย่างไรให้ถูกวิธี และปลอดภัยมากกว่า

                ที่สำคัญและดูว่ามันช่างเลวร้าย ให้เลิกใช้พาราควอท แต่กลับส่งเสริมให้ให้”กลูโฟซิเนต” ทดแทน ซึ่งมีราคาสูงกว่า โดยไม่คิดเลยว่าภาคการเกษตรในบ้านเราปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ได้คือทุนสูง กำไรไม่มี ขาดทุน ยากจน ติดหนี้ แต่มีบางคนกลับเอาภาระให้เกษตรกรซื้อของแพง คิดหรือว่า ”กลูโฟซิเนต” คือสารเคมีวิเศษ และปลอดภัยที่สุดในโลก ถ้าใช้ผิดวิธีก็อันตรายเหมือนกัน

                  ในฐานะที่อยู่ในวงการข่าวเกษตรมายาวนาน ไปดูงาน และทำข่าวด้านการเกษตรนับสิบๆประเทศทั่วโลก ขอสนับสนุนผู้ที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตร์ที่สามารถพิสูจน์ และคำตอบต้องเป็นวิทยาศาสตร์ครับ !

หมายเหตุ– ขออภัยในความผิกดพลาดที่เขียนก่อนหน้านี้ว่า เพราะคุณสุกรรณ์ เรียนจบด้านการเกษตรโดยตรงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ที่จริงคุณสุกรรณ์จบคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ