ระวัง! มหันตภัยของ”ดาวเรือง”ช่วงนี้

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย..ดลมนัส  กาเจ

          ช่วงนี้คนไทยเราปลูกต้นดาวเรืองจำนวนมาก ทั้งที่ปลูกเพื่อการค้าตามปกติตามตลาดต้องการ  และปลูกเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 โดยการปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่งนับล้านๆดอก ตรงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคมจนถึง 29 ตุลาคม 2560 ครับ

         ทางกรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย ช่วง วันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2560 อากาศร้อนชื้น ฝนตกบางแห่ง ดาวเรืองในระยะติดดอก ระวังหนอนกระทู้ผัก แมลงวันหนอนชอนใบ และโรคดอกเน่า

         นอกจากนี้เตือนผู้ปลุกกล้วยน้ำว้าในทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังโรคตายพรายหรือโรคปานามาหรือโรคเหี่ยว (เชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. cubense)ส่วนทุเรียนในระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ระวังโรคราสีชมพู แต่ช่วงนี้ผมจะเน้นทีดาวเรืองครับ เพราะเราปลูกกันมากกว่าปกติครับ

        หนอนกระทู้ผักนั้น ระยะแรกจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแทะกินผิวใบในระยะต่อมาหนอนจะเริ่มแยกย้ายไปต้นอื่นการทําลายจะรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากหนอนมีขนาดใหญ่สามารถกัดกินใบก้านและดอกของดาวเรืองทําความเสียหายอย่างมาก

         วิธีกำจัดคือการเก็บกลุ่มไข่และหนอนทําลายจะช่วยลดการระบาดของหนอนะทู้ผักลงได้, การใช้เชื้อจุลินทรีย์ได้แก่เชื้อBacillusthuringinesis อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ํา

        20 ลิตร,การใช้สารฆ่าแมลงได้แก่คลอฟูร์อาซูรอน 5 % เอสซีอัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตรหรือ เมททอกซีฟีโนไซด์ 24% เอสซีอัตรา 8 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตรหรือแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5  ซีซีใอัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรหรือลูเฟนูรอน 5 % อีซี อัตรา 20 มิลลิ ลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เดลทาเมทริน 3 % อีซีอัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรหรืออินดอกซาคาร์ 15 % เอสซีอัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร

          ฉะนั้นต้องระวังด้วยครับ!

ที่มาข้อมูล  – กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2579-0151-8