อีก 5 วันถ้าสนใจกล้วยหอม”คาเวนดิช”

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดลมนัส  กาเจ

          ยังมีเวลาอีก 5 วันครับ สำหรับผู้ที่สนใจ หรือกำลังจะตัดสินใจว่า จะปลูกกล้วยหอมเขียว”คาเวนดิช”หรือไม่ ซึ่ง 3 สื่อเกษตร ประกอบด้วยนิตยสาร ไม่ลองไม่รู้-รักษ์เกษตร และเว็ปไซต์ เกษตรทำกิน จะจัดสัมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จับตากล้วยหอมคาเวนดิช ปลูกในไทย…สดใสในตลาดโลก” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ งานนี้สนับสนุนการสัมมนาโดยจับตา “กล้วยหอมคาเวนดิชปลูกในไทย…สดใสในตลาดโลก”วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2560ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

          การสัมนาในครั้งนี้ ได้รับสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย งานจะแบ่งเป็นภาคเช้า คือเริ่มลงทะเบียน พร้อมอาหารว่าง หรือเบรคกาแฟ ในเวลา  08.00-09.00 น. จากนั้นจะมีพิธีกล่าวต้อนรับประธานเปิดงาน วิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน โดย…คุณอภิชาติ ศรีสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เจ้าของนิตยสารไม่ลองไม่รู้และหนังเฉพาะกิจด้านการเกษตร”นาคา มีเดีย” โดยงานนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

          จากนั้นจะมีการสัมมนาบรรยาย โดย…อาจารย์เบญจมาศ ศิลาย้อย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นคนแรกที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับกล้วยหอมคาเวนดิช จะพูดถึง “ศักยภาพการปลูกกล้วยคาเวนดิชในประเทศไทย”

                                                                              กอบลาภ อารีศรีสม

ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองผู้อำนวยการศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ผู้ซึ่งหันมาสนับสนุนและสร้างเครือข่ายส่งเสริมให้เกษตรปลูกกล้วยหอมคาเวดิช จะพูดถึง “สถานการณ์กล้วยหอมในตลาดโลก”

           คุณขุนศรี ทองย้อย ประธานผู้บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ของ ซีพี ที่จับมือกับบริษัท โดลเอเซีย จำกัด มาส่งเสริมเกษตรกรไทยปลูกกล้วยหอมคาเวนดิชพร้อมรับซื้อเองในราคา12 บาท เป้าหมาย  6 หมื่นไร่ จะพูดถึง “กล้วยหอมคาเวนดิชทางเลือกใหม่ของเกษตรกรในมุมมอง ซีพี”,คุณทวีศักดิ์ เกิดประกอบ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะพูดถึงเรื่อง “เกษตรกรกับการเข้าถึงสถาบันทางการเงิน”

                                                                                      ขุนศรี ทองย้อย

         ช่วงท้ายให้ผู้ฟังสัมมนาได้ซักถาม ข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวการปลูกกล้วยหอมคาเวนดิช ดำเนินรายการภาคเช้าโดย คุณดลมนัส กาเจ นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และบรรณาธิการเว็ปไซต์ “เกษตรทำกิน”(kasettumkin,com)

          หลังจากอาหารดที่ยงแล้ว ช่วงบ่าย จะเป็นการเสวนาเรื่อง “ ปลูกกล้วยหอมคาเวนดิชอย่างไรที่ตลาดโลกต้องการ” และเวิร์คช็อปหรือมรการสาธิต การดูแลกล้วยหอมคาเวนดิช   เรื่อง “แนวทางส่งเสริมปลูกกล้วยหอมคาเวนดิชทั่วไทย”และเทคนิคในการป้องกันลงพัด ศัตรูตัวฉกาจของกล้วยหอมคาเวชาดิช โดยคุณประสาธน์ เปรื่องวิชาธร (อาหย่ง) ประธานกลุ่มบ้านช้าง และเจ้าของสวนกล้วยห้วยเกี๋ยง จ.พะเยา ผู้มากประสบการณ์จากการผลิตกล้วยหอมคาเวนดิชทั้งที่ สปป.ลาวและในไทย

                                                                                           ประสาธน์ เปรื่องวิชาธร

         คุณสายันต์ ลื่อหล้า นักวิชาการฝ่ายผลิตกล้วยหอมคาเวนดิช บริษัทในเครือซีพี จะเล่าถึง “เทคนิคการปลูกกล้วยหอมคาเวนดิช เพื่อการส่งออก” ตามแบบฉบับของซีพี และโดล เอเซีย ส่วนคุณคิณย์นภัสฒ์ สุวลาโภสกุล (คุณเอก) ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรไร้สารพิษ จะพูดถึงเรื่อง “เกษตรกรปลูกแล้วรวยจริง”

          แน่นอนครับ “ปลูกแล้วขายใคร…?” เรื่องนี้คุณพันธนวุฒิ ถิ่นคำแบ่ง (เฮียอ้วน) บริษัท ณัฎฐพัตร อินเตอร์ วู๊ด แอนด์ ฟรุ๊ต จำกัด บริษัท ส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมคาเวนดิช และรับซื้อผลผลิตกลับ อยู่ในเครือข่ายของกลุ่มบ้านช้าง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วย

สายันต์ ลื่อหล้า

          หลังเบรคอาหรว่างแล้ว จะเข้าสู่การสาธิตการดูแลผลผลิต และการเก็บเกี่ยว ปิดท้ายด้วย ถาม-ตอบ ข้อสงสัยเรื่องกล้วยหอมคาเวนดิช และการสัมมนาในครั้งนี้จะจบภายในเวลาเวลา 16.30 น. โดยโดยมีคุณมนตรี ตรีชารี อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และ พิธีกร : คุณสมเจตน์ พิมพ์ทอง หรือเจ้าของฉายา”ทิดโส  โม้ระเบิด” รองประธานมูลนิธิเกษตรพอเพียง และนักจัดรายการเกษตรสถานีวิทยุ มก.

          นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งครับ ในยุคที่เศรษฐกิจเช่นนี้ โดยเฉพาะผู้ที่อาชีพเกษตร ที่ราคาสินค้าเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจตกต่ำระเนระนาด ว่าเราจะทำมาหากินอย่างไร ขอแนะนำครับ การที่เกษตรกรจะอยู่ได้ ต้องมีตลาดที่ชัดเจน

          งานนี้สัมมนาครั้งนี้    ค่าลงทะเบียน  850 บาท รวมถึงอาหารมื้อเที่ยง อาหารว่าง 2  เวลา สนใจโอนเงินเข้าบัญชีคุณหนึ่งฤทัย  แพรสีทอง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) เลขบัญชี 4081165827  หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ ที่หนึ่งฤทัย 089-7835887  ครับ!