ระดมหน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ 325 หน่วย อาหารสัตว์กว่าครึ่งหมื่นตัน รถอีก 200 คันรับมือน้ำท่วม

  •  
  •  
  •  
  •  

กรมปศุสัตว์สั่งระดมเจ้าหน้าที่อพยพสัตว์เลี้ยงทั้งวัว แพะ ของเกษตรกรใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมจัดหน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ทุกระดับถึง 325 หน่วย เตรียมความพร้อมเสบียงอาหารสัตว์กว่า 5,600 ตัน  ยานพาหนะสำหรับอพยพสัตว์ และขนส่งเสบียงอาหารสัตว์อีก 200 คัน

        นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุ่มทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อมาตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร เช่น โคนม โคเนื้อ ขาดแคลนอาหารสัตว์ร่วมพันตัว

      ดังนั้น ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (ศปภ.ปศ.) จึงได้สั่งการด่วนถึงทุกหน่วยงานในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดความสูญเสียให้มีน้อยที่สุด. โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้มีการอพยพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร 15 ราย เป็นโคนมและโคเนื้อ จำนวน 508. ตัว แพะ 38 ตัว จัดหาหญ้าแห้ง จำนวน 5,000 กิโลกรัม พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลรักษากรณีสัตว์เจ็บป่วย รวมทั้งมอบเวชภัณฑ์ บำรุง     สุขภาพสัตว์ เป็นต้น

      นอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีการเตรียมความพร้อมด้านเสบียงอาหารสัตว์ กว่า 5,600 ตัน หน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับกรม รวม 325 หน่วย พาหนะสำหรับอพยพสัตว์ และขนส่งเสบียงอาหารสัตว์ 200 คัน ถุงยังชีพสำหรับสัตว์ 3,000 ถุง คอกสัตว์สำหรับตั้งจุดอพยพสัตว์ 30 ชุด

      สำหรับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนและเกิดความเสียหาย ต้องการรับการช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ หรือ ติดต่อศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร 02-6534444 ต่อ 3315 และ 3326 หรือ disaster@dld.go.th

“เกษตรกรอุ่นใจ ปศุสัตว์ไทยเคียงข้าง”

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ