ลดแหลก10-30% ชวนดื่มนมช่วงเข้าพรรษา

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนประชาชนดื่มนมช่วงเข้าพรรษา จับมือห้างค้าปลีกลดราคาผลิตภัณฑ์นม 10 – 30 % พร้อมตั้งศูนย์บริการประชาชน ณ อ.ส.ค. มวกเหล็ก และปราณบุรี เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

          นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาที่จะมาถึง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย (สอนท.) สมาคมผู้ค้าปลีกไทย จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนมช่วงเข้าพรรษา โดยร่วมมือกับห้างค้าปลีกทั่วประเทศลดราคานมและผลิตภัณฑ์นม 10 – 30 % ระหว่างวันที่ 5 – 20 กรกฎาคม นี้ ซึ่งจะจัดจำหน่ายในห้างเทสโก้โลตัส สยามแมคโคร ฟู้ดแลนด์ บิ๊กซี แม็กแวลู และท็อปซุปเปอร์มาเก็ต

วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมของคนไทยให้มากขึ้น จากปัจจุบันที่พบข้อมูลการบริโภคนมของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น 18 ลิตร/คน/ปี และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผลักดันให้อัตราการบริโภคนมของคนไทยเพิ่มขึ้นให้ถึง 25 ลิตร/คน/ปี นอกจากจะช่วยยกระดับสุขภาพพลานามัยของประชากรในประเทศแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนอาชีพเลี้ยงโคนมของเกษตรกรไทยกว่า 16,000 ราย และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมไทยที่ทัดเทียมมาตรฐานสากล

“นโยบายรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคนมให้มากขึ้น ได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ วันสงกรานต์ วันดื่มนมโลก วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และเร็วๆ นี้ ็วๆนีในวันที่ 1 – 15 สิงหาคมที่จะถึง ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติ รวมทั้งวางแผนการส่งเสริมการบริโภคนมในเยาวชน ที่อยู่ในวัยมัธยมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย โดยจะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการตั้งจุดจำหน่ายนม (Milk Cornor) ในบริเวณโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยจำหน่ายในราคาพิเศษ ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ให้มีการจำหน่ายสุราใกล้สถานศึกษา”นายธนิตย์ กล่าวl

นอกจากนี้ ในช่วงเทศการเข้าพรรษาซึ่งมีวันหยุดยาว 3 วัน จะมีประชาชนทั่วไปเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยองค์การส่งเสริมการกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเพื่อช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุการจราจร โดยมีบริการนมพร้อมดื่ม/น้ำดื่ม จุดแวะพักรถที่ปลอดภัย และห้องน้ำสะอาดไว้บริการประชาชน 2 จุด คือ บริเวณใกล้หน่วยงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก ถนนมิตรภาพ จังหวัดสระบุรี และเส้นทางสรรจรลงใต้ บริเวณ อ.ส.ค. ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งได้ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาที่ตั้งศูนย์บริการประชาชนอยู่ติดเส้นทางสรรจรอื่นๆ ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นมเป็นเครื่องดื่มให้ความสดชื่น และเพิ่มพลังให้แก่ผู้ขับขี่ที่สัญจรไปมาและแวะพักตามศูนย์บริการฯ ด้วย.