นำร่อง “ปศุสัตว์ OK” 10 เถ้าแก่เล็กตู้หมู-CP เมืองแพร่

  •  
  •  
  •  
  •  

หลังจากที่ได้มี แก่ผู้ประกอบการเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน-CP ทวีเพิ่มเรื่อยๆในพื้นที่ จ.แพร่  ล่าสุดทำให้ทางปศุสัตว์แพร่ พลัด ดันเถ้าแก่เล็กตู้หมู-CP ต้นแบบสร้างอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน (จังหวัดแพร่) ด้วยการนำร่องมอบตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” แก่ผู้ประกอบการ 10 ราย เพื่อการันตีว่า “ไปลอดภัย”

          ราชันย์ ภุมมะภูติ ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ บอกว่า  กรมปศุสัตว์ตระหนักถึงความปลอดภัยในอาหารของผู้บริโภค จึงมุ่งดำเนินโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค หรือ ปศุสัตว์ OK ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความอย่างยั่งยืน โดยกรมปศุสัตว์ได้ตั้งเป้ารับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK ให้ได้ 4,000 แห่งภายในสิ้นปี 2560 นี้

ใสนส่วนของปศุสัตว์จังหวัดแพร่ รับนโยบายนี้มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการเร่งรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันระบบการผลิตเนื้อสัตว์ที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ทั้งในตลาดสด และผู้จำหน่ายในลักษณะตู้หมูชุมชน ได้หันมาร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาสถานที่จัดจำหน่ายของตนเองให้มีมาตรฐาน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เก็บเนื้อสัตว์รอจำหน่ายในตู้แช่เย็น เพื่อคงคุณค่าและความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์จนถึงมือผู้บริโภค เพราะจุดจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะถือเป็นปลายน้ำก่อนไปสู่ผู้บริโภค

การได้รับสัญลักษณ์ดังกล่าว เท่ากับเป็นการการันตีว่าตลอดการผลิตจนกระทั่งได้เนื้อสัตว์มาจำหน่ายนั้น มีการการเฝ้าระวังสารตกค้าง อาทิ สารเร่งเนื้อแดง ฮอร์โมนเร่งโต อย่างเข้มงวด และมีการตรวจสอบจุลินทรีย์ที่จุดจำหน่ายเป็นประจำด้วย

ด้าน นายวิรัตน์ ตันหยงรองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสุกรภาคเหนือตอนบน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวเสริมว่า โครงการปศุสัตว์ OK มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อตรวจสอบ และรับรองกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งตรงกับเป้าหมายของบริษัทที่ต้องการสร้างผู้ประกอบการเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน-CP ด้วยการสนับสนุนให้คนในชุมชนได้ร่วมกันสร้างช่องทางการจำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย จากฟาร์มเลี้ยงที่ได้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ที่มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด มีการดูแลสัตว์เลี้ยงให้อยู่สบายปลอดจากโรค และไม่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงอย่างเด็ดขาด จึงได้หมูที่มีคุณภาพเพื่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ส่วน นายพยุงเกียร์ติ ปันศิล อายุ 60 ปี เถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 1 ใน 10 ที่ได้ร่วมโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค หรือ ปศุสัตว์ OK เล่าว่า  เดิมประกอบกิจการร้านขายของชำและเถ้าแก่เล็กไก่ย่างห้าดาว เมื่อเห็นโครงการเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน ก็มีความสนใจมากเพราะร้านมีมาตรฐาน ซึ่งตรงกับความต้องการของตนเองที่อยากขายสินค้าที่มีคุณภาพ จึงเข้าร่วมโครงการกับซีพีเอฟมาตั้งแต่ปลายปี 2559 ที่ผ่านมาผู้บริโภคให้ความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดี เพราะมีความมั่นใจในสินค้า และสถานที่จำหน่ายและระบบการจัดจำหน่ายที่มีมาตรฐานทั้งของบริษัทและปศุสัตว์ OK ทำให้ผู้บริโภคยิ่งเข้ามาเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น

ขณะที่ นางบังอร พรินทรากูล อายุ 52 ปี เถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ บอกว่า ก่อนนี้เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว ข้าวซอย และน้ำเงี้ยว รวมถึงเป็นเถ้าแก่เล็กไก่ย่างห้าดาวอยู่แล้ว แต่พบว่าในชุมชนที่มีประชากรอยู่หนาแน่นยังมีความต้องการเรื่องเนื้อสัตว์อีก เนื่องจากแหล่งจำหน่ายอยู่ห่างไกลจากชุมชน จึงมีแนวคิดหารายได้เสริมด้วยการจำหน่ายเนื้อสัตว์เพิ่มเติมเพราะยังมีพื้นที่ร้านที่ว่างอยู่ เมื่อได้รับคำแนะนำจากพนักงานของซีพีเอฟเรื่องตู้หมูชุมชน จึงตัดสินใจร่วมโครงการ จากการจำหน่ายมาประมาณ 5 เดือน สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น และร้านเป็นที่รู้จักว่า จำหน่ายเนื้อหมูชำแหละที่สด สะอาด ปลอดภัย และยังได้รับตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ด้วย
การที่กรมปศุสัตว์ได้มอบตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”ให้กับผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงว่าสถานประกอบการณ์นั้นได้จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ผ่านการับรองจากหน่วยรัฐเสมือนหนึ่งว่าเป็นการการันตึถึงความปลอดภันนั้นเอง