สุดอลังการล้านดอก! ล้อมพระบรมรูป ร.9

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย …ดลมนัส  กาเจ

          “วันนี้ดอกดาวเรืองทั้งหมดได้ถูกจัดไว้ บริเวณล้อมรอบของลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยและต้นดาวเรืองทุกต้นต่างชูช่ออวดดอกบานสะพรั่งสีเหลืองอร่ามรวมกว่า 1 ล้านดอกเห็นแล้วสวยงามมาก”

.           ดอกดาวเรืองนับล้านดอก จาก 1 แสนต้นบานสะพรั่งเหลืองอร่าม ทั่วอาณาบริเวณล้อมรอบลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 ที่ประดิษฐานตระหง่าน ณ ลานด้านหน้าโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และหากเราใช้สายตากวาดมองอย่างพินิจพิจารณาอย่างมีจินตนาการ จะแลเห็นราวกับว่า พระองค์ทรงยืนอยู่ ณ บนยอดภูเขาทองเป็นภาพที่หาดูได้ยากยิ่งนัก

            ที่นี่เอง รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเมรุมาศจำลอง และรัฐบาลได้ดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง 85 แห่งทั่วประเทศ อยู่กรุงเทพฯ 9 แห่ง และส่วนภูมิภาค 76  แห่ง นอกจากนี้ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ตามเขตและอำเภอต่างๆทั่วประเทศอีกด้วย

               พระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ประดิษฐานทรงยืนกระหง่าน ณ ที่ลานด้านหน้าโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพรานนั้น ได้รับพระบรมราชานุญาติให้สร้างเป็นองค์ที่ 3 ของโลก โดยแห่งแรกประดิษฐานอยู่ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินาคาร์ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย แห่งที่สองประดิษฐานอยู่ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ และองค์ที่สามคือประดิษฐานอยู่ ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.สามพราน แห่งนี้

              หากย้อนถึงโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมเป็นโรงเรียนประจำชายล้วน ชื่อโรงเรียนราชวิทยาลัย พระราชทานกำเนิดโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ก่อนจะถูกยุบรวมเป็นวชิราวุธวิทยาลัย ในสมัยรัชกาลที่ 7

               ต่อมาถูกฟื้นฟูใหม่อีกครั้งโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระมหากรุณารับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประกอบกับในนามโรงเรียน และเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประกอบพิธีเปิดโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2507 จึงนับเป็นวันเกิดหรือวันสถาปนาโรงเรียน ณ ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมในวันนี้ และพระองค์ทรงพระบรมราชานุญาติให้สร้างพระบรมรูปเป็นองค์ที่ 3 ของโลกไว้ ณ ที่นี้ด้วย

            สำหรับดอกดาวเรืองที่บานสะพรั่งนับล้านดอก รอรับผู้ที่จะมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานพระบรมรูปในหลวง รั๙กาลที่ 9 ด้านหน้าโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  อำเภอสามพรานในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 นี้นั้น

           คุณภวพล ชินฮะง้อ ศิษย์เก่า รุ่น 19 ในนามกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บอกระหว่างที่ สื่อมวลชนสายเกษตร ในนามสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย บางส่วน ที่เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงปลูกดอกดาวเรือง จำนวน 1 แสนต้น พร้อมร่วมนำต้นดาวเรืองมาจัดตกแต่งบริเวณพระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่ 9 ว่า ทางสมาคมศิษย์เก่า และเหล่านักเรียนที่เคยเรียนที่นี่  ต้องการแสดงความจงรักภักดีด้วยการทำงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย ประกอบกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลที่ให้มีการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อประดับประดาตามสถานที่ต่างๆ ทางสมาคมศิษย์เก่า  ต่างเห็นว่า “พวกเราสามารถทำตรงนี้ได้”

          ในที่สุดจึงเริ่มออกแบบสถานที่สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยจะตกแต่งดอกดาวเรืองจากแปลงปลูกจำนวน 1 แสนต้น เพื่อให้เหลืองอร่ามไปทั่วบริเวณ แต่กระนั้นยอมรับว่าไม่เคยปลูกดาวเรืองกันมาก่อน จึงไปขอคำแนะนำจากกรมวิชาการเกษตรในขั้นตอนต่างๆ ทั้งการเลือกสายพันธุ์  คือเลือกพันธุ์ ซอฟเวอร์เรน ที่มีดอกขนาดใหญ่และมีสีเหลืองทอง โดยปลูกบนสนามฟุตบอล เนื้อพื้นที่กว่า 2 ไร่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2560 คือปลูกวันแม่ให้บานสะพรั่งในงานพระราชพิธีของพ่อนั่นเอง

          วันนี้ดอกดาวเรืองทั้งหมดได้ถูกจัดไว้ บริเวณล้อมรอบของลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยและต้นดาวเรืองทุกต้นต่างชูช่ออวดดอกบานสะพรั่งสีเหลืองอร่ามรวมกว่า 1 ล้านดอกเห็นแล้วสวยงามมาก

          กว่าจะได้ดอกดาวเรืองที่บานสะพรั่งรอรับผู้ที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีในครั้งนี้ได้ คุณภวพล บอกว่าเกิดจากความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วน อาทิ กรมวิชาการเกษตร ช่วยสนับสนุนข้อมูล ตั้งแต่วิธีการปลูก โดยมีทั้งครูและนักเรียนเก่า กำลังพลจากนายสิบศูนย์ฝึกกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติ และทหารจาก พัน.ร.มทบ 11 ที่มาช่วยตั้งแต่เริ่มต้นและต้องทำงานตลอดเวลา และที่สำคัญหลังจากที่ประชาชนและชุมชนในบริเวณใกล้ทราบข่าว ต่างก็สลับกันเข้ามาช่วย โดยด้านแรงงาน ดูเหมือนทุกคนเต็มร้อยเพื่อให้ออกมาสมบูรณ์ได้อย่างวันนี้โดยใช้งบประมาณเพียง 1 ล้านบาทถือว่าคุ้มค่ากับผลงานที่ออกมา

          “การตกแต่งสถานที่ เพื่อพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 นี้  ไม่ใช่สำหรับศิษย์เก่า หรือนักเรียน ครู และบุคคลากรในโรงเรียน แต่เราเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในพระราชพิธีได้ เราเตียมพื้นที่แล้ว สามารถรองรับได้ถึง  1 หมื่นคน เรามีโรงทานพร้อมครับ”ภวพล กล่าว   

           นับเป็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ และพยายามอย่างแรงกล้าของสมาคมศิษย์เก่ารงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จะเนรมิตรบริเวณลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 ด้านหน้าโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นสถานประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 อย่างสวยงามและสมพระเกียรติ์ยิ่ง

           ผู้ที่จะไปร่วมพระราชพีธีในครั้งนี้  ทางคณะผู้จัดงานได้กำหนดในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. เริ่มถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงแรก พอเวลา 16.30–18.30 น. ประชาชนหยุดถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจะเริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่สองในเวลา 18.30–22.00 น.