-สปป.ลาว-ตะลุยดงทุเรียน-งานนี้สนุก-อิ่ม-ได้ความรู้