สุดอลังการ กระการตา”รวมพลคนตระกูลแตง”ปิดฉากสวยงาม” 40 ปี พืชผักแม่โจ้”

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดลมนัส  กาเจ

 

จบด้วยความสวยงาม นิทรรศเปิดแปลงแสดงพันธุ์แตงกวา-แตงร้าน รวมพลคนตระกูลแตงครั้งใหญ่ของประเทศ สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน “40 ปี พืชผักแม่โจ้” ครั้งยิ่งใหญ่ เปิดแปลงโชว์พันธุ์แตงกว่า 20 บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทย พร้อมเชิญคนพืชผักแม่โจ้คืนถิ่น ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวว่า ถ้านับย้อนไปเมื่อปี 2550 หรือเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้เคยจัดงานมหกรรมแสดงพันธุ์แตงกวา แตงร้านและพริก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการฉลองครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งสาขาพืชผัก ซึ่งในครั้งนั้น ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดเช่นเดียวกัน

สำหรับการจัดงานมหกรรมแสดงพันธุ์แตงกวา แตงร้านในครั้งนี้ เป็นหนึ่งกิจกรรมในฉลองครอบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริษัทเมล็ดพันธุ์และหน่วยงานของรัฐที่มีพันธุ์แตงกวาและแตงร้าน ได้มีโอกาสนำเสนอพันธุ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และพันธุ์ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในอนาคต ให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งในแวดวงธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ ได้เห็นและเลือกใช้ เนื่องจากแตงกวา แตงร้าน เป็นพืชผักเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ทั้งในรูปของผักสด และธุรกิจเมล็ดพันธุ์ โดยมีบริษัทเมล็ดพันธุ์เข้าร่วมโครงการจำนวน 21 บริษัท และมีหน่วยงานการศึกษา 2 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับการปลูก การดูแลและการจัดการ เป็นหน้าที่ของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาพืชผัก ได้เริ่มดำเนินการปลูกเมื่อเดือนตุลาคม 2560 นอกจากนั้นในงานยังจัดให้มีกิจกรรมการสร้างสรรค์เมนูอาหาร จากแตงกวา เพื่อสร้างมุมมองและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแตงกวาอีกด้วย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ดังนั้นงานมหกรรมแสดงพันธุ์แตงกวา แตงร้านครั้งนี้ นอกจากมีประโยชน์ต่อวงการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผักของประเทศไทย และเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์แล้ว ยังนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์ความรู้แก่ คณาจารย์ นักศึกษาสาขาพืชผัก และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มาเรียนรู้ด้านการปลูก การดูแลรักษา การจัดการดิน การจัดการน้ำ โรค แมลง การเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงได้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ เวลาและแรงงานในช่วงระยะเวลา 7 – 8 ธันวาคม 2560 เป็นช่วงของงานแม่โจ้แฟร์ ซึ่งในงานมีการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 นักวิชาการต่าง ๆ ที่มาร่วมงานประชุม จะได้รับประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สู่การบูรณาการที่เป็นประโยชน์ต่อไปอีกด้วย

ด้าน รศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า งานมหกรรมแสดงพันธุ์แตงกวา แตงร้าน จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนในการจัดงาน จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัทเอกชนมากกว่า 20 บริษัทและหน่วยงานราชการ 2 หน่วยงาน เพื่อให้เกษตรกร/ผู้ร่วมงาน ได้เห็นความหลากหลายของพันธุ์แตงกวา แตงร้านและการนำมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารเพื่อบริโภค และยังก่อให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขและเข้าใจถึงปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและทางการตลาดของแตงกวา แตงร้าน ซึ่งเป็นพืชผักเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ

งานมหกรรมแสดงพันธุ์แตงกวา แตงร้านครั้งนี้ นอกจากมีประโยชน์ต่อวงการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผักของประเทศไทย และเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์แล้ว ยังนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์ความรู้แก่ คณาจารย์ นักศึกษาของสาขาพืชผัก และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มาเรียนรู้ด้านการปลูก การดูแลรักษา การจัดการดิน การจัดการน้ำ โรค แมลง การเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงได้ประสบการณ์

ขณะที่ ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอวุโสผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)บอกว่า การจัดแสดงปลูกสาธิตพันธุ์แตงกวา แตงร้าน จำนวนกว่า 140 สายพันธุ์ เพื่อให้ประชาชน เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไปและผู้ร่วมงาน ได้เห็นถึงความหลากหลายของพันธุ์พืชตระกูลแตง ตลอดจนนักปรับปรุงพันธุ์ของภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค พร้อมมีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอีกมากมายทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในงานฉลองครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ทาง สวทช.จึงสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ด้วยความจริงใจ

สำหรับรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้ ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “นับจากปี 2520 ที่ได้มีการก่อตั้งสาขาพืชผักเป็นครั้งแรก เริ่มจากมีนักศึกษาจำนวนประมาณ 30 คน จวบจนปัจจุบัน สาขาพืชผักแม่โจ้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตคนพืชผัก กระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ กว่า 1,500 คน ได้สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างประโยชน์ต่อสังคมในมิติต่างๆ มากมาย สำหรับงานครบรอบ 40 ปีพืชผักในครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), และบริษัทเอกชนกว่า 20 บริษัท จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาพืชผักแม่โจ้ ให้ศิษย์เก่าได้กลับมาพบเจอกันและได้ตอบแทนสถาบัน รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมอีกด้วย”

ภายในงานในแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.)งานด้านวิชาการที่จะผนวกเข้ากับงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 โดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพืชวงศ์แตง 2.) งานมหกรรมแตงกวาแตงร้าน “รวมพลคนตระกูลแตง” เพื่อกระตุ้นด้านเมล็ดพันธุ์แตงของไทยให้กว้างขวาง และ 3.)งานฉลองครบรอบ 40 ปี และศิษย์เก่าคืนถิ่น เพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์  อาทิในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ร่วมกับการจัดงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์พืชวงศ์แตงของประเทศไทย” เรื่อง “สถานการณ์อุตสาหกรรมการแปรรูปแตงกวาดองในตลาดโลก” เรื่อง “เทคโนโลยีจีโนมิกส์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชตระกูลแตง” เรื่อง “กระเทย: เพศเปลี่ยนโฉมหน้าลูกผสมแตงกวา”

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. จะมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ฝ่ากับดัก สายพันธุ์ โรงเรือน วิธีการปลูก สู่ฟาร์มเมลอนไทยที่ยั่งยืน” ส่วนวันที่ 9 ธันวาคม 2560 จะเป็นกิจกรรมศิษย์เก่าพืชผักคืนถิ่น โดยในช่วงเช้าจะเป็นพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับครูบาจารย์และศิษย์ที่ล่วงลับ ในช่วงบ่ายจะเป็นเวทีเสวนา หัวข้อ “เรียน + สอนกันอย่างไร ในยุค Thai 4.0 ในสายตาศิษย์เก่าพืชผักแม่โจ้” และในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นกิจกรรมฉลอง 40 ปี พืชผัก และศิษย์เก่าพืชผักแม่โจ้คืนถิ่น ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

ก็นับเป็นอีกหนึ่งงาน ที่มีคุณภาพและให้ประโยชน์ต่อภาคการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ