ราคาน้ำยางสดร่วงอีกหลุดต่ำกว่ากก.40 บาทแล้ววันนี้(25 ต.ค.60)

  •  
  •  
  •  
  •  
 

สถานการณ์ราคายางราคาประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2560 น้ำยางสดเลวร้ายลงทุกวันอย่างต่อเนื่อง การซื้อขายในท้องถิ่นราคา กก.ละไม่ถึง 40 บาท แต่ราคายางแผ่นเริ่มขยับขึ้นบ้างเล็กน้อย

                                  ประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา

ชนิดยาง ราคา
(บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง วันที่
ยางแผ่นดิบ 45.88 + 0.73 25 ต.ค. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 53.20 + 1.00 18 ต.ค. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน 41.50 -0.50 25 ต.ค. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน 37.50 -0.50 25 ต.ค. 2560

 

                                   ราคาประมูลท้องถิ่นตลาดกลางยางพาราสงขลา

ตลาดกลาง ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
เศษยาง 100% ยางก้อนถ้วย
(6-8 มีด)
น้ำยางสด
ราคา ณ โรงงาน ราคาท้องถิ่น
สงขลา 44.30 37.50 41.50 39.50
สุราษฏร์ธานี 44.00 38.00 40.33
นครศรีธรรมราช 43.90 37.60 39.60
ยะลา 42.46
บุรีรัมย์
หนองคาย

ที่มา  : การยางปห่งประเทศไทย