ราคายางวันนี้(5 ต.ค.60)

  •  
  •  
  •  
  •  

สถาการณ์ราคายาง ประจำวันที่  5 ตุลาคม 2560

ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขล

ตลาดกลางยางพารา
Rubber Market
ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.)
Price ( Baht/KG .)
ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.)
Quantity ( KG. )
ยางก้อนถ้วย
6-8 มีด
น้ำยางสด
Field
Latex
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
USS USS
3-5%
USS
5-7%
USS
7-10%
USS
10-15%
สงขลา
Songkhla
50.50 50.00 48.48 2,798 3,948 10,041
สุราษฎร์ธานี
Suratthani
49.75 49.05 47.60 7,600
นครศรีธรรมราช
NakornSrithammarat
49.69 49.19 48.05 2,635
ยะลา
Yala
49.49 49.29 48.45 46.62 43.31 2,247 218 619 44
บุรีรัมย์
Burirum
49.00 47.00 1,068 621
หนองคาย
Nongkhai

ส่วนราคาท้องถิ่น ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 5 ตุลาคม 2560

ตลาดกลาง ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
เศษยาง 100% ยางก้อนถ้วย
(6-8 มีด)
น้ำยางสด
ราคา ณ โรงงาน ราคาท้องถิ่น
สงขลา 48.20 41.00 48.50 46.50
สุราษฏร์ธานี 47.50 41.35 48.00
นครศรีธรรมราช 47.90 41.10 47.00
ยะลา 47.43
บุรีรัมย์
หนองคาย
ที่มา :  การยางปห่งประเทศไทย