พาณิชย์ยันรัฐมีมาตรการคุมการนำเข้าข้าวสาลี

  •  
  •  
  •  
  •  
“อธิบดีกรมการค้าภายใน” ยืนยันรัฐบาลมีมาตรการกำกับดูแลการนำเข้าข้าวสาลี เพื่อลดความเดือดร้อนของเกษตรกร
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวรายงานการนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศว่าครึ่งเดือนที่ผ่านมานำเข้า 3 ครั้งจากยูเครน พร้อมระบุว่าการจัดเก็บภาษีนำเข้าข้าวสาลีถูกระงับตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบันรัฐบาลนี้ยังไม่มีท่าทีพิจารณาแก้ไขให้กลับมาจัดเก็บภาษีดังเดิม การปล่อยให้มีการนำเข้าได้โดยอิสระเป็นการเอื้อประโยชน์เอกชนเลือกใช้ข้าวสาลีมาเป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ โดยไม่ต้องเสียภาษีและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรนั้น

กระทรวงพาณิชย์ขอชี้แจงว่าประเทศไทยผูกพันภาษีนำเข้าสินค้าข้าวสาลี (พิกัด 1001) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ตั้งแต่ ปี 2538 ไว้ที่ร้อยละ 27 ต่อมาปี 2550 (มีผล 12 ก.ย.50) กระทรวงการคลังได้ปฏิรูปภาษีศุลกากรให้เหลือร้อยละ 0 เนื่องจากสินค้าข้าวสาลีเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารคนและไม่มีปลูกในประเทศ จึงจำเป็นต้องนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศ โดยขณะนั้นยังไม่มีการแยกพิกัดข้าวสาลีที่เป็นอาหารคนกับอาหารสัตว์ ซึ่งภายใต้พันธกรณี WTO ไทยไม่สามารถห้ามนำเข้าข้าวสาลีได้ แต่สามารถขึ้นภาษีได้ไม่เกินร้อยละ 27 ตามที่ผูกพันไว้ แต่สำหรับคู่ค้าที่มีการเปิดเขตการค้าเสรี (FTA) เช่นออสเตรเลีย ประเทศไทยไม่สามารถปรับขึ้นอัตราภาษีนำเข้าข้าวสาลีได้ แต่ละปีไทยมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 4.32 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้วัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ภาพรวมอยู่ที่ประมาณ 8.10 ล้านตัน ผู้ผลิตอาหารสัตว์จึงจำเป็นต้องนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงนำเข้าวัตถุดิบทดแทน อาทิ ข้าวสาลี โดยช่วงที่ผ่านมาราคาข้าวสาลีตลาดโลกต่ำกว่าราคาข้าวโพดในประเทศ จึงมีการนำเข้าข้าวสาลีเพิ่มขึ้น

นางนันทวัลย์ กล่าวว่า รัฐบาลปัจจุบันมีมาตรการกำกับดูแลการนำเข้าข้าวสาลี เพื่อลดความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอัตราส่วน 1 : 3 ส่งผลให้มีการนำเข้าข้าวสาลีลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปี 2559 (ม.ค. – ส.ค.) มีการนำเข้าข้าวสาลี 2.260 ล้านตัน ซึ่งปี 2560 (ม.ค. – ส.ค.) มีการนำเข้าข้าวสาลีเพียง 0.957 ล้านตัน ลดลงถึงกว่า 1.3 ล้านตัน สำหรับประเด็นการนำเข้าจากยูเครน จากการสอบถามกรมปศุสัตว์ได้รับแจ้งว่ามีการนำเข้าเดือนกันยายนจนถึงปัจจุบันเพียง 45,000 ตัน

นอกจากนี้ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ให้มีการพิจารณาทบทวนความเป็นไปได้ในการกำหนดอัตราอากรข้าวสาลีนำเข้าให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน โดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับขึ้นภาษี โดยเฉพาะต้นทุนการผลิต ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และกุ้ง เพื่อให้เกิดความรอบคอบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ผู้บริโภค และการส่งออกของประเทศไทย

สำหรับราคาข้าวโพดปัจจุบัน (13 ก.ย. 60) จ.เพชรบูรณ์ รับซื้อข้าวโพดเมล็ด (ความชื้น 30%) 5.25 – 5.35 บาท/กก. ข้าวโพดเมล็ด (ความชื้น 14.5%) 7.00 – 7.15 บาท/กก. โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อเฉลี่ย (ความชื้น14.5%) 7.80-8.00 บาท/กก. ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลผลิต 2560/2561 ซึ่งผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดมากเดือนตุลาคม 2560

ที่มาข้อมูล : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์