เตือนผู้เลี้ยงไก่ระวังหวัดนกระบาด เหตุสภาพอากาศแปรปรวน

  •  
  •  
  •  
  •  

ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ประเทศไทยเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ไข้หวัดนกมาแล้ว ทำให้หน่วยงานภาครัฐ คือ กรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบวางมาตรการที่เข้มงวด เช่น โรงเรือนเลี้ยงดูต้องปลอดเชื้อโรค , ขั้นตอนการเข้า-ออกโรงเรือนต้องผ่านการฆ่าเชื้อ และโรงเรือนต้องพักนานกว่า 30 วัน ถึงจะสามารถเลี้ยงในรุ่นอื่นต่อไปได้ สำหรับในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งเรื่องนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ทราบดีว่าอาจนำมาซึ่งปัญหาหลายๆด้านที่เกิดขึ้นทุกๆปี เช่น ไข้หวัด , ระบบขับถ่าย ดังนั้นเกษตรกรจะต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษ เพราะถ้าเกิดโรคขึ้นจะสร้างความเสียหายอย่างมหาศาล

“ขอให้เกษตรกรดูแลสุขภาพสัตว์ปีกเป็นพิเศษ เนื่องจากช่วงนี้จะมีฝนชุกในหลายพื้นที่ของประเทศ และอากาศเปลี่ยนแปลง อาจทำให้สัตว์ปีกเกิดความเครียดได้ และมีผลต่อระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของสัตว์ปีก ทำให้สัตว์ปีกอ่อนแอ โดยเฉพาะสัตว์ปีกที่ต้องมีการเคลื่อนย้าย สัตว์ปีกที่ไม่แข็งแรงจะไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆ ทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่าย และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้โรคระบาดต่างๆ แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นได้อีกด้วย จึงควรมีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้” ดร.ฉวีวรรณ กล่าว

ดร.ฉวีวรรณ กล่าวอีกว่า โรคระบาดในสัตว์ปีกที่เกษตรกรควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคนิวคาสเซิล และโรคอหิวาต์สัตว์ปีก โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบโรคนี้มานานกว่า 5 ปีแล้วก็ตาม แต่ยังมีความเสี่ยงที่โรคนี้อาจกลับมาแพร่ระบาดในประเทศไทยได้อีก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน มีการอพยพของนกอพยพจากซีกโลกเหนือ การระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศต่างๆ โดยกรมปศุสัตว์ได้มีการติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด รวมทั้งดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่างๆ เช่น พื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์ปีกตามแนวชายแดน เป็นต้น

ทั้งนี้ เกษตรกรควรเตรียมตัวรับมือและหาทางป้องกันอย่างไรได้บ้างนั้น มีแนวทางปฏิบัติอยู่ 3 ประการ คือ 1.ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทำเล้าหรือโรงเรือนสำหรับสัตว์ปีกที่มีรั้วปิดมิดชิด ป้องกันลม ฝน นกธรรมชาติ สัตว์พาหะ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด 2.ทำวัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญในสัตว์ปีกที่แข็งแรง เช่น วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบ วัคซีนอหิวาต์สัตว์ปีก และวัคซีนฝีดาษไก่ เป็นต้น และ 3.หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อจะได้เข้าไปทำการควบคุมป้องกันโรคได้อย่างทันท่วงที

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์