“กยท.” เตรียมเยียวยาน้ำท่วมสวนยางอีสานรายละ 3 พัน

  •  
  •  
  •  
  •  

นายวัฒนา คงแก้ว ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 จนถึงขณะนี้ พบว่าสวนยางพาราภายใต้ความดูแลของ กยท. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จ.สกลนคร นครพนม และกาฬสินธุ์ ได้รับผลกระทบ แต่เนื่องจากบางพื้นที่ยังคงมีระดับน้ำท่วมขังสูง ทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าสำรวจจำนวนสวนยางที่เสียหายได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามเบื้องต้นได้รับรายงานจาก กยท. จ.นครพนม ว่าเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ ต.หนองบ่อ อ.นาแก มีสวนยางได้รับความเสียหายและเป็นไปตามเกณฑ์ได้รับการเยียวยาจาก กยท. ตามมาตรา 49 (5) ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัย จนทำให้สวนยางเกิดความเสียหาย ประมาณ 10 ราย ซึ่ง กยท.จะเร่งดำเนินการมอบเงินให้เกษตรกรที่สวนยางพาราเกิดความเสียหายรายละ 3,000 บาทโดยเร็วที่สุด

ที่มา : มติชนออนไลน์