กรมชลฯ เร่งป้องกันนาข้าวแสนไร่ที่อยุธยาจมน้ำ สวนกล้วยในอ.บางบาลเจ๊งเพียบเหตุน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมก่อนเวลา

  •  
  •  
  •  
  •  

 

วันที่ 31 กรกฎาคม 60 นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ได้จัดส่งเครื่องสูบน้ำพลังสูง มาติดตั้งที่ประตูน้ำใบบัว เขตตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา เพื่อสูบน้ำออกจากทุ่งนา ขนาดพื้นที่ 40,000 ไร่ ซึ่งเป็นทุ่งขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่หลายตำบลของอำเภอเสนาและอำเภอบางบาล

ด้วยปัจจุบันต้นข้าวนาปรังกำลังออกรวง และเสี่ยงจะได้รับผลกระทบน้ำท่วม จาก 2 สาเหตุ คือ    1.ฝนตกหนักในพื้นที่ และ 2.ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยา สูงจนล้นตลิ่ง ท่วมพื้นที่ชุมชนนอกคันกั้นน้ำที่ประมาณ 30-50 เซนติเมตรแล้ว ทำให้หน่วยงานภาครัฐต้องเตรียมความพร้อม เพื่อช่วยเหลือชาวนา หากมีน้ำในทุ่งนามากเกินไป จะได้สูบน้ำออก ทิ้งลงแม่น้ำน้อยได้ทันเวลา

ขณะกรมชลประทาน ได้นำเครื่องสูบน้ำพลังสูง ไปติดตั้งที่ประตูน้ำในเขตหมู่ 7 ตำบลสนามไชย อำเภอบางไทร เพราะมีสภาพปัญหาคล้ายกัน และจะได้ป้องกันข้าวนาปรังอีกกว่า 50,000 ไร่

 cr. มติชนออนไลน์