อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มั่นใจแผนปฎิบัติปราบ “หนอนหัวดำ”

  •  
  •  
  •  
  •  

       

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มั่นใจแผนปฏิบัติการปราบหนอนหัวดำได้หมดจด

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผย  ถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่   โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนว่าขอยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์    โดยกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ในการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ โดยดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด     ซึ่งเป็นไปตามหลักการทางวิชาการ และทำครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อกำจัดหนอนหัวดำให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ซึ่งที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งรัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงขณะนี้      โดยเฉพาะสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของเกษตรกร รณรงค์การตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดำทำลายและนำมาเผา   เพื่อตัดแหล่งที่อยู่อาศัยของหนอนหัวดำ อบรมทีมรับ จ้างฉีดและพ่นสารเคมี จำนวน 753 ทีม ที่สำคัญคือการปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) ซึ่งแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบแรกปล่อยแตนเบียนบราคอนจำนวน 5 ครั้ง (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2560) โดยปล่อยทุกๆ 15 วัน อัตรา 200 ตัวต่อไร่  ซึ่งขณะนี้ปล่อยแตนเบียนไปแล้วไม่ต่ำกว่า 35.2 ล้านตัว ครอบคลุมพื้นที่ระบาด 29 จังหวัด เริ่มเห็นการฟื้นตัวของต้นมะพร้าวบ้างแล้วแต่ เพื่อเป็น การกำจัดให้สิ้นซาก  จะต้องใช้สารเคมีควบคุมให้อยู่หมัด จากนั้นจะกลับมาปล่อยแตนเบียนอีกครั้งหลังฉีดและพ่นสารเคมีเสร็จ กำหนด ปล่อยแตนเบียนต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 16 ครั้ง ภายใน 8 เดือน คิดเป็นแตนเบียนรวมกว่า 252 ล้านตัว      เพื่อการควบคุมหนอนหัวดำอย่างต่อเนื่อง และรักษาสมดุลทางธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม ในการจัดซื้อสารเคมี emamectin benzoate 1.92% EC และ chlorantraniliprole 5.17% SC ด้วยวิธี e-bidding  ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผลจากการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งมอบให้กับทางจังหวัดได้ดำเนินการมาตร การใช้สารเคมีได้เร็วๆ นี้ ในระหว่างรอสารเคมีทางกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เตรียมความพร้อมโดยการอบรมพร้อมทดสอบทีมรับจ้างฉีดและพ่นสารเคมี รวมถึงรณรงค์ให้เกษตรกรตัดทางใบเพื่อกำจัดแหล่งอาศัยของหนอนหัวดำอย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วงนี้ฝนตกชุกสามารถช่วย ลดการระบาดของ หนอนหัวดำได้ส่วนหนึ่ง เนื่องจากฝนตกทำให้แม่ผีเสื้อบินได้ระยะไม่ไกลนัก การแพร่ระบาดจึงอยู่ในวงจำกัดอีก ทั้งน้ำฝนจะช่วยให้เชื้อรามาเกาะที่ปลอกของรังหนอน ทำให้หนอนตายโดยธรรมชาติส่วนหนึ่ง ประชากรหนอนหัวดำจึงลดลงตามลำดับ   เมื่อการจัดซื้อสารเคมีเรียบร้อยและดำเนินการฉีดและพ่นตามแผน   ร่วมกับการปล่อยแตนเบียนต่อเนื่อง เชื่อมั่นว่าจะสามารถตัดวงจรหนอนหัวดำได้อย่างเบ็ดเสร็จ

cr. แนวหน้า