ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ตามรอยพ่อ..สอน ศก.พอเพียง

  •  
  •  
  •  
  •  

ผ่านไปลำพูน เห็น “ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา” โรงเรียนระดับมัธยมของเอกชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)…อดแปลกใจไม่ได้ เหตุใดพื้นที่กว่าครึ่งมีแต่ต้นไม้ ท้องนา บ่อปลา โรงเรือนเลี้ยงเป็ดไก่

ยิ่งเมื่อรู้เป็นโรงเรียนหญิงล้วนยิ่งอึ้งหนักเข้าไปอีก และที่ทำให้ทึ่งเข้าไปใหญ่ ที่นี่เป็นแหล่งฟูมฟักเด็กจากครอบครัวมีปัญหา ไม่มีทุนเรียนจากทั่วประเทศให้เข้ามาเรียนฟรี ไม่เสียเงินสักแดงเดียว โดยเน้นการเกษตร การอาชีพ เข้ามาช่วยขัดเกลาจิตใจ

“ที่นี่จะเน้นการเรียนการสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน แปรรูปผลผลิต และการอาชีพ เด็กจบไปสามารถนำไปประกอบอาชีพจริงได้ เน้นอยู่แบบเป็นหมู่คณะ เอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพราะเป็นโรงเรียนกินนอน เด็กต้องอยู่ด้วยกันทุกวัน  มีการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งรัฐ เอกชน โดยเฉพาะสภาเกษตรกรแห่งชาติประสานช่วยหลายเรื่อง โดยเฉพาะการอบรมต่างๆ    ส่วนงบหลักได้จากมูลนิธิรวมน้ำใจต้านภัยเอดส์”

ทัศนีย์ บุญสุข ศิษย์เก่าจาก จ.เชียงราย ผู้กลับมาเป็นครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียน เพียงเพราะมุ่งหวังสร้างเด็กมีปัญหาให้กลายเป็นคนมีคุณภาพ เฉกเช่นเดียวกับที่เธอเคยได้รับมา เล่าถึงความเป็นมาของโรงเรียนนี้…ที่นี่จะสอนแบบให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง ไม่ได้สอนแค่ทฤษฎี

เด็กทั้ง 385 คน ใครถนัดหรือชอบทางเกษตร ให้จับกลุ่มกัน ใครชอบแปรรูป ทำขนม ทำอาหารให้ทำหน้าที่นั้นและด้วยเป็นโรงเรียนประจำ   ผู้ปกครองมาหาได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์ กฎระเบียบจึงเข้มงวด เด็กที่นี่จึงมีวินัย สามัคคีกันเป็นอย่างดี เพราะเด็กจะได้อยู่ด้วยกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงเรียน


“เราต้องเข้มงวด เพราะเป็นเด็กหญิงล้วน ฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือมาใช้ แต่ให้ใช้โทรศัพท์ตู้แทน ป้องกันเด็กเสียสมาธิในการเรียน ขณะเดียวกันเราก็มีหลายกิจกรรมให้เด็กได้ทำเกษตรเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ปลา ปลูกพืชผัก ทำอาหาร แปรรูปสินค้า ฝึกอาชีพ เป็นตัวละลายพฤติกรรมผ่อนคลายให้เด็กมีกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ ใช้บริโภคในโรงเรียนและขายเป็นรายได้เสริม    พร้อมไปกับเกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ”

ทัศนีย์ เล่าต่อไป สำหรับเด็กจบ ม.6 ใครต้องการเรียนต่อ ไม่มีทุน โรงเรียนมีกองทุนให้กู้เรียน หรือหาทุนสนับสนุนให้  ส่วนที่ไม่เรียนต่อสามา รถนำวิชาชีพหรือการทำเกษตรกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง     ขณะที่มีอีกส่วนหนึ่งได้โควตานักกีฬาไปศึกษาต่อและเล่นกีฬาในนามทีมชาติ    โดยเฉพาะกีฬาเรือพาย ที่โรงเรียนสนับสนุนเป็นพิเศษ เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งน้ำ ที่ผ่านมาจึงมีเด็กจำนวนไม่น้อยติดทีมชาติไปแข่งขันรายการต่างๆ

คงหาได้ไม่ง่ายนัก สำหรับโรงเรียนเอกชนที่เด็กเรียนฟรี อยู่ฟรี กินฟรีครบ 3 มื้อ ไม่ต้องจ่ายแม้ค่าเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียนทุกอย่าง    แถมเรียนจบยังมีช่องทางหาทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัย ที่สำคัญได้ลงมือปฏิบัติจริงในหลากหลายวิชาชีพ ส่วนหนึ่งกลายเป็นยุวเกษตรกร ช่วยสืบสานแนว
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 ให้คงอยู่นานเท่านาน.

ที่มา  – ไทยรัฐ  โดย …กรวัฒน์ วีนิล