“มิตรผล”ถอดโมเดลออสซี่ปั้นชาวนาปลูกอ้อยประชารัฐ

  •  
  •  
  •  
  •  

นายไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานอ้อย บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด    และผู้จัดการ เกษตรสมัยใหม่อ้อยประชารัฐ กล่าวว่า มิตรผลเห็นศักยภาพพื้นที่ปรับเปลี่ยนนาข้าว จึงเริ่มเข้าสนับสนุนเกษตรสมัยใหม่แปลงใหญ่อ้อย จ.อำนาจเจริญ ด้วยหลักการนวัตกรรมวิจัยรวมกลุ่มผลิตในพื้นที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ เริ่มต้นใน 3 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.เสนางคนิคม และ อ.หัวตะพาน เป้าหมาย 6,000 ไร่   พบว่าได้รับความสนใจจากเกษตรกรมากกว่า 543 ราย พื้นที่ 7,760 ไร่ มีเป้าหมายสร้างรายได้ให้เกษตรกร 12,000-15,000 บาท/ไร่ และมีแผนขยายโครงการไปยัง จ.ยโสธร พื้นที่รวม 5 หมื่นไร่     ผลผลิตอ้อยทั้งหมดโรงงานจะรับซื้อและดูเรื่องการตลาดให้กับเกษตรกร พร้อมเงินช่วยเหลือค่าปรับล้มคันนา ขณะเดียวกันยังได้นำนวัตกรรมการทำไร่อ้อยสมัยใหม่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มมาปรับใช้   โดยถอดแบบเทคโนโลยีจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยทฤษฎี 4 เสาหลัก ปลูกพืชบำรุงดิน ลดการไถพรวน ควบคุมแนววิ่งของรถ และลดการเผาใบอ้อยโดยใช้รถตัด ลดต้นทุน 25%

“ถ้ามองระดับจีดีพี จ.อำนาจเจริญแล้วแทบจะอยู่อันดับท้าย ๆ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ด้วยวิสัยทัศน์ประธาน อิสระ ว่องกุศลกิจ   จึงเล็งเห็นการยกระดับเกษตรสมัยใหม่ด้วยศักยภาพพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ยังสามารถปลูกอ้อยได้อีกมาก    และเป็นอีกทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า นอกเหนือจากพืชหลักข้าวที่มักเจอภัยธรรมชาติทำให้ราคาผันผวน    โดยมิตรผลได้นำนวัตกรรมใหม่ถอดโมเดลจากออสเตรเลียลดต้นทุนได้เยอะ นโยบายประชารัฐจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง รวมถึงพัฒนาจังหวัดในอีกทาง”

“ก่อนการรวมกลุ่มเพื่อนเกษตรกรยังไม่มั่นใจ   เพราะอาจจะยังไม่มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งเงินทุน แต่เมื่อเห็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการนำเทคโน โลยีมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มมาใช้จึงเป็นแรงจูงใจ เพราะในช่วงรอเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยยังมีรายได้จากพืชตระกูลถั่ว ปอเทือง ที่รัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุน”

ทั้งนี้ โครงการเกษตรสมัยใหม่ อ้อยประชารัฐ มี 2 แห่ง คือ จ.สุโขทัย เอกชนที่เข้าร่วม กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ และ จ.อำนาจเจริญ กลุ่ม บ.มิตรผล

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวระหว่างลงพื้นที่อ้อยประชารัฐ จ.อำนาจเจริญว่า   ความคืบหน้านโยบายประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ ที่แบ่งกลุ่มสินค้าเป็น 5 กลุ่ม อาทิ พืชเศรษฐกิจหลัก สัตว์บก ประมง เกษตรสร้างรายได้เร็ว    (Chash Crop)หนึ่งในพืชเศรษฐ กิจหลักที่เกษตรกรสามารถลดพื้นที่ปลูกข้าวคืออ้อย มีราคารับซื้อที่แน่นอน   และสิ่งที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยายามผลักดันคือแปลงใหญ่ประชารัฐ เพราะมีเอกชนดูตลาด รัฐให้ความรู้โดยศูนย์ ศพก. 882 ศูนย์ทั่วประเทศจะเป็นเสาหลักแนะนำเกษตรกร

ที่มาข้อมูล : ประชาชาติธุรกิจ