ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ เข้าร่วม “โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงินบริจาค”

  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัด (มหาชน)  เข้าร่วม “โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงินบริจาค”ปลูกฝังค่านิยมในการคัดแยกขยะและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานในองค์กร

นายณัฐกรจิตราภัณฑ์ (กลาง) ผู้จัดการทั่วไปสายงานกิจการทั่วไปพร้อมด้วยตัวแทนพนักงานบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัด  (มหาชน)   ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทยภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถร่วมกิจกรรมกับอาคารสามย่านมิตรทาวน์ในโครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงินบริจาคโดยนำขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วมาทำการคัดแยกและส่งมอบให้กับทางนิติบุคคลอาคารเพื่อจำหน่ายทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายขยะขวดน้ำพลาสติกจะถูกส่งมอบให้กับมูลนิธิทางด้านสิ่งแวดล้อมโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการเอาใจใส่ต่อสังคมด้วยการปลูกฝังค่านิยมองค์กรในการคัดแยกขยะและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานในองค์กรซึ่งทางบริษัทไทยเซ็นทรัลฯได้ให้ความสำคัญตลอดมา