เฮ !! ขยายเขตเพาะเลี้ยงหอยทะเลเพิ่ม 2,600 ไร่

  •  
  •  
  •  
  •  

ประมง, เกษตรกร, เฮ, ประชามติ, เพาะเลี้ยง, หอยทะเล, หอยแมลงภู่, หอยแคลง, เพชรบุรี, ข่าวทั่วไป, 2600, ไร่, อาชญาบัตร

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเล เฮ !! ประชามติผ่านฉลุย ขยายเขตให้เพาะเลี้ยงหอยทะเล เพิ่มกว่า 2,600 ไร่

               19 ก.ค. 60  เมื่อเวลา 14.30 น. ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านแหลม นายอนันต์ สุนทร ประมงอำเภอบ้านแหลม นายคำรณ อิทร์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าจังหวัดเพชรบุรี และ น.ส.มนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยทะเล โดยมีชาวประมงเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแครงและหอยแมลงภู่ในพื้นที่ ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม และพื้นที่ตำบลใกล้เคียงจำนวน 299 คน ร่วมประชุม

 

เฮ !! ขยายเขตเพาะเลี้ยงหอยทะเลเพิ่ม 2,600 ไร่

นายประพันธ์ กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้ประกาศยกเลิก พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2490 และได้ประกาศใช้ พระราชกำหนดการประมง ฉบับปี พ.ศ. 2558 ทดแทน ทำให้พื้นที่ที่เคยมีการอนุญาตให้เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยทะเลตาม พระราชกำหนดการประมง 2490 ได้ถูกยกเลิกไป ทำให้ไม่มีเขตพื้นที่ที่กำหนดให้เลี้ยงหอยทะเลถูกต้องตามกฎหมาย แต่เนื่องจากในพื้นที่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เป็นพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงหอยทะเลเป็นจำนวนมาก เป็นแหล่งผลิตหอยแครงและหอยแมลงภู่ลำดับต้นของประเทศ และเป็นอาชีพที่ชาวบ้านแหลมประกอบมาตั้งแต่อดีต

คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบุรี จึงได้มีการพิจารณากำหนดเขตพื้นที่เลี้ยงหอยทะเลและได้ประชุมไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยกำหนดให้พื้นที่ที่เคยเลี้ยงอยู่เดิมตามกฎหมายเดิมให้เป็นพื้นที่ที่เพาะเลี้ยงหอยทะเลได้ ในส่วนของ ต.บางขุนไทร นี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็นและขอมติในพื้นที่ที่ 2 โดยมีชาวประมงเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยในพื้นที่ ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม กว่า 400 คน ร่วมประชุมและลงมติ โดยการยกมือเป็นเอกฉันท์ จำนวนกว่า 400 เสียง เห็นชอบให้เกษตรกรเลี้ยงหอยเพาะเลี้ยงหอยทะเล

 

เฮ !! ขยายเขตเพาะเลี้ยงหอยทะเลเพิ่ม 2,600 ไร่

นายศรีธรรม กล่าวว่า ในส่วนของพื้นที่ที่เคยได้รับอนุญาต เดิมพบมีการปักหลักปูนหรือเสาไฟฟ้า และมีการใช้ยางรถจักรยานยนต์เป็นแหล่งเพาะเชื้อหอยทะเล ซึ่งปักหลักปูนหรือเสาไฟฟ้าเป็นการผิดกฎหมายสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ และยางรถ จยย. อาจก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในหอย จึงขอให้ผู้ประกอบการรื้อถอนออกทั้งหมด และใช้วัสดุที่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ให้ทำการปักหลักเพาะเลี้ยงหอยในพื้นที่ๆ กำหนด โดยไม่ล่วงล้ำเข้าไปในร่องน้ำเดินเรือ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่แก้ไข จะไม่มีการออกใบอนุญาต หรือ “อาชญาบัตร” ให้ ส่วนผลของการรับฟังการขยายเขตทั้ง 3 พื้นที่ เมื่อประชาชนทั้งหมดเห็นด้วยมติเป็นเอกฉันท์ให้ทำการขยายเขต จากนี้จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นเสนอต่อคณะกรรมการประมงจังหวัดประกาศกำหนดเป็นพื้นที่ซึ่งสามารถเลี้ยงหอยทะเลได้ และส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเลสามารถไปยื่นขออนุญาตเพาะเลี้ยงหอยได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานประมงอำเภอบ้านแหลม

CR : คมชัดลึกออนไลน์