ปลูกเมล่อน Thai GAP 20 ไร่ ทำเงินเดือนละ 3 แสน

  •  
  •  
  •  
  •  

ปลูกเมล่อน Thai GAP 20 ไร่ ทำเงินเดือนละ 3 แสน

“ทำสวนมะนาว 35 ไร่มาก่อน เพราะหน้าแล้งได้ราคาดี   แต่ละปีรายได้ 300,000 บาท แต่แรงงานหายาก ไม่มีใครรับจ้างฉีดพ่นยาในช่วงมะนาวแตกใบอ่อนไปจนเก็บลูกถ้าไม่ฉีดพ่นต้นมะนาวจะเป็นโรคแคงเกอร์ง่าย เลยต้องทำเองทั้งหมด”

แม้รายได้จะดีแต่สุขภาพเดี้ยง นายกิตติพงศ์ ชาญนิรุตติ      เกษตรกร ต.ราษฎรพัฒนา อ.สามโคก จ.อ่างทอง เลยคิดเปลี่ยนมาปลูกเมล่อนที่ใช้สารเคมีน้อยลง เพราะปลูกในโรงเรือนควบคุมโรคได้ง่าย    ไม่ต้องอาศัยสารเคมีมากเหมือนมะนาว
“ลงทุนสร้างโรงเรือนและการจัดการทั้งหมด 400,000 บาท แต่เพราะปลูกไปโดยไม่ได้ศึกษาวิธีการปลูกมาก่อน เมล่อน 5 โรงเรือน ปลูก 2,500 ต้น จะต้องได้เมล่อน 2,500 ลูกอรอบ เราไม่รู้ว่าเมล่อนเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย  แต่เพราะกลัวว่าต้นจะเหี่ยว จึงปล่อยน้ำหยดนานให้ทั้งเช้าเย็น ผลปรากฏว่า เมล่อนชุดแรกได้แค่ 200 กว่าลูก”

ถึงจะเริ่มต้นก็ขาดทุนแล้ว แต่เพราะลงทุนสร้างโรงเรือนไปหลายแสนบาท กิตติพงศ์ กลับมาเริ่มใหม่อีกครั้ง…หนนี้ไปศึกษาหาความรู้ถึงวิธีการปลูกและการดูแล โดยเฉพาะการให้น้ำช่วงเช้าหนเดียวนาน 2 ชั่วโมง  ไปตลอดการปลูกเท่ากันทุกวัน ไม่ต้องกลัวว่าเมล่อนจะตาย   ควบคู่กับหาตลาดด้วยการส่งเข้าตลาดกลางรับซื้อราคา กก.ละ   40 บาท ได้ราคาดี…จึงขยายโรงเรือนเพิ่มอีก 35 โรงเรือน ในพื้นที่ 20 ไร่ ทุกอาทิตย์มีเมล่อน 1,300-1,500 ลูก

“ผลผลิตมากขึ้น ตลาดเริ่มส่อแววมีปัญหา หากยังมุ่งขายตลาดค้าส่งเหมือนเดิม เสี่ยงเจอปัญหาถูกกดราคา ยิ่งเดี๋ยวนี้ใครๆได้ปรับมาตรฐานเพื่อส่งพืชผักเข้าห้างโมเดิร์นเทรดกันหมดแล้ว เพื่อให้เมล่อนจากสวนเราเข้าห้างได้เหมือนคนอื่น จึงสมัครเข้าโครงการ Thai GAP ของ สวทช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดทำระบบจัดการผักและผลไม้ที่เน้นความปลอดภัยทั้งเจ้าของสวน สภาพแวดล้อม”

 กิติพงศ์ เล่าว่า เมื่อได้เข้าร่วมโครงการ Thai GAP ช่วงแรกจะมีผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำต่างๆ ตั้งแต่การจัดระเบียบที่จัดเก็บปุ๋ย เคมีภัณฑ์ การจดบันทึกการใช้ ควบคู่กับการจัดการภายในสวนทำตามมาตรฐาน GAP ควบคู่กับการสร้างโรงคัดบรรจุตามมาตรฐาน GMP

ผลที่ได้รับ จากเดิม กิตติพงศ์ต้องขนเมล่อนไปขายตลาดค้าส่ง…วันนี้มีห้างโมเดิร์นเทรดเข้ามารับซื้อถึงแปลง และผลผลิตส่วนหนึ่งยังถูกส่งไปขายต่างประเทศ

ทำให้ทุกเดือนมีรายได้จากการขายเมล่อน 200,000-300,000 บาท…เดือนเดียวมีรายได้เทียบเท่ากับปลูกมะนาวทั้งปี.

 

 

ที่มาข้อมูล : ไทยรัฐ