ปลูกบรอกโคลี แบบปลอดสาร

  •  
  •  
  •  
  •  

บรอกโคลีเป็นกะหล่ำที่ใช้ส่วนของช่อดอกและลำต้นในส่วนที่อ่อนมาบริโภค เช่น ที่ประเทศอิตาลีจะนิยมรับประทานทั้งลำต้นและช่อดอก
บรอกโคลีเป็นกะหล่ำที่ใช้ส่วนของช่อดอกและลำต้นในส่วนที่อ่อนมาบริโภค เช่น ที่ประเทศอิตาลีจะนิยมรับประทานทั้งลำต้นและช่อดอก

      สำหรับประเทศไทยจะปลูกได้ผลดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นจัด เช่น ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีราคาดีกว่ากะหล่ำปลีและกะหล่ำดอก เป็นพืชที่ต้องการน้ำสำหรับการเจริญเติบโตในระยะแรก ระดับความเป็น

      กรดเป็นด่างของดินประมาณ 6-6.8 และจะต้องได้รับแสดงแดดเต็มที่ตลอดวัน หากพื้นที่ที่ปลูกมีสภาพที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศประมาณ 20 องศาเซลเซียส จะเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของบรอกโคลี

     โดยทั่วไปในการปลูกเกษตรกรจะนิยมปลูกโดยการย้ายกล้า และมีการเตรียมดินแปลงกล้า โดยขุดดินตากไว้ 5-7 วัน แล้วเก็บวัชพืช ย่อยหน้าดินให้ละเอียดพร้อมใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเก่า คลุกเคล้าให้ละเอียด แปลงกล้านิยมขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวประมาณ 3-4 เมตร สำหรับแปลงปลูกจะเตรียมดินไม่ลึกมากนัก เนื่องจากบรอกโคลีเป็นผักที่มีรากตื้น

    โดยทั่วไปจะไถลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร ตากดินและเก็บวัชพืชใส่ปุ๋ยคอกคลุกตอนย่อยดิน หากดินแน่นหรือเป็นกรดต้องใส่ปูนขาวเพื่อปรับระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดิน กล้าที่ย้ายมาปลูกในแปลงปลูกจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ 4-5 สัปดาห์ ไม่นำกล้าที่มีอายุนานมาปลูกเพราะจะทำให้ผักออกดอกเร็วและมีขนาดเล็ก

    การเตรียมกล้าจะใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 35 กรัมต่อพื้นที่ 2.5-3 ตารางเมตร และปลูกได้ประมาณ 1 ไร่ ระยะปลูกในแปลงอยู่ที่ 50-60 เซนติเมตร ปลูกเป็นแถวเดี่ยว ในพื้นที่ขนาดใหญ่ สำหรับพื้นที่ขนาดเล็กและใช้แรงงานคนนิยมปลูกเป็นแถวคู่ หลังย้ายกล้ามาปลูกลงแปลงใช้ฟางข้าวคลุมบาง ๆ พรางแสงประมาณ 2-3 วัน แล้วค่อยเอาออก รดน้ำทันทีหลังย้ายกล้า

     การเก็บเกี่ยว ตัดดอกโดยติดก้านช่อพอประมาณ โดยทั้งลำต้นที่มีใบส่วนล่างไว้ เพื่อที่จะให้แขนงข้างเจริญและสร้างดอกได้อีก ดอกจากแขนงข้างมักมีขนาดเล็กลง โดยทั่วไปถ้าดอกแรกที่ตัดมีขนาดโดยประมาณ 15 เซนติเมตร และก้านดอกยาว 15 เซนติเมตร จะเป็นดอกที่สมบูรณ์ และตลาดต้องการ

     และตัดใบล่าง ๆ ของก้านออกบ้างเหลือไว้หุ้มดอกประมาณ 3-4 ใบ เพื่อป้องกันมิให้ดอกช้ำในขณะบรรจุและขนส่ง อายุการเก็บเกี่ยวดอกแรกของบรอกโคลีพันธุ์เบาประมาณ 60-85 วัน ส่วนพันธุ์หนักอาจกินเวลาถึง 150 วัน แต่ไม่นิยมปลูกในประเทศไทย ผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวครั้งแรกส่วนใหญ่จะได้ประมาณ 800-1,600 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่

          ที่มา  :  เดลินิวส์

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ