ราคายางพาราประจำวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  •  
  •  
  •  
  •  

ราคาประมูลตลาดกลางยางพาราสงขลา

 

ชนิดยาง ราคา
(บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง วันที่
ยางแผ่นดิบ 43.21 -0.71 6 ธ.ค. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 47.33 + 0.23 6 ธ.ค. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน 47.00 0.00 7 ธ.ค. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน 36.50 + 0.50 6 ธ.ค. 2560

ราคาท้องถิ่นตลาดกลางยางพาราสงขลา

ตลาดกลาง ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
เศษยาง 100% ยางก้อนถ้วย
(6-8 มีด)
น้ำยางสด
ราคา ณ โรงงาน ราคาท้องถิ่น
สงขลา 47.00 45.00
สุราษฏร์ธานี
นครศรีธรรมราช
ยะลา
บุรีรัมย์
หนองคาย

ที่มา :  การยางแห่งประเทศไทย