“ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม”คึกคักยอดขายเกือบ10ล้านแล้ว

  •  
  •  
  •  
  •  

 

“ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม: ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” สัปดาห์แรกสุดคึกคัก ยอดจำหน่ายพุ่งเกือบแตะ 10  ล้านบาท กระทรวงเกษตรฯ ขอเชิญชวนประชาชนเข้ามาเที่ยว ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรคุณภาพ หรือเลือกซื้อสินค้าเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่                   

                      นายสรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงาน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม: ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ในระหว่างวันที่ 6 – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ (Quality Agricuture Products) ทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าเกษตรที่มีการคัดสรรมาอย่างพิเศษ เพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยได้นำสินค้าด้านการเกษตรทั้งผักสด ผลไม้ สินค้าแปรรูปคุณภาพที่ได้มาตรฐานมาจำหน่าย และมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมด้านการเกษตร โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้เป็นตลาดชุมชนสำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย ได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า ตามนโยบายขับเคลื่อนการจัดตั้งและขยายผลตลาดนัดชุมชน 4.0 ตลาดประชารัฐของนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) โดยในช่วง 7 วันแรก ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนผู้บริโภคที่เข้ามาเที่ยวชม ซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพกันอย่างคึกคัก

สรวิศ ธานีโต

                      ทั้งนี้ ยอดจำหน่ายสินค้าตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤศจิกายน 2560 รวม 7วันแรก มียอดจำหน่ายสะสมทั้งสิ้น 9,217,628 บาท แบ่งเป็น ยอดจำหน่ายสินค้าสะสม 8,760,144 บาท และยอดการสั่งซื้อสินค้าสะสม 457,484 บาท จำนวนผู้เข้าชมงานสะสม 40,715 คน โดยรายการสินค้าหรือบริการที่มียอดการจำหน่ายสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ร้านวิสาหกิจครอบครัวมีดเลาะตาสับปะรด ร้านเจริญข้าวมันไก่เบตง จังหวัดยะลา ร้านส้มตำไก่ย่างเขาสวนกลาง ร้าน Creative ปลาสวยงาม และร้านตญาบาติก

                      ด้าน นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม: ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ได้กำหนดธีมงานแบ่งเป็น 3 สัปดาห์ ดังนี้ สัปดาห์ที่ 1 “เกษตรตามรอยเท้าพ่อ” เชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สัปดาห์ที่ 2 “จากรากหญ้าสู่เกษตร-ดิจิทัล” การเชื่อมโยงส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ และ สัปดาห์ที่ 3 “เกษตรรุ่นใหม่ ไทยแลนด์ 4.0” เชื่อมโยงงานพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer และ Young Smart Farmer โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 9 โซน ประกอบด้วย (1)โซน Young Smart Farmer และแปลงใหญ่  (2) โซน GAP และ Organic  (3) โซน Q Food Court (4) โซนผู้ประกอบการ 4.0  (5) โซน Show Case 6. โซนนวัตกรรม (7) โซนไม้ดอกไม้ประดับและเครือข่าย (8) โซนหม่อนไหม แปลงใหญ่ และ (9) โซนข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร รวมทั้งมีพื้นที่จำหน่ายสินค้า 150 บูท มีร้านค้าร่วมจำหน่ายสินค้าราว 300 ร้านค้า หมุนเวียนตลอดทั้ง 3 สัปดาห์ โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายจะมีความหลากหลายและโดดเด่นจากกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ

                      กระทรวงเกษตรฯ ขอเชิญชวนประชาชนเข้ามาเที่ยว ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรคุณภาพ หรือเลือกซื้อสินค้าเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ในงาน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  ข้างทำเนียบรัฐบาล

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ