“ตลาดประชารัฐ”คึกคัก ลงทะเบียนแล้วเป็นหมื่น

  •  
  •  
  •  
  •  

ลงทะเบียน”ตลาดประชารัฐ”คึกคัก แค่วันแรกมีผู้สนใจแล้วกว่า 1 หมื่นราย ที่ศรีสะเกษแห่ลงทะเบียนมาอันดับหนึ่ง ระบุคนชอบตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้เป็นอันดับแรก  ขณะที่สินค้าเกษตรมีคนสนใจจะออกมาขายมากที่สุด

         นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ “ตลาดประชารัฐ”  ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศเป็นวันแรกเมื่อวานนี้ (10 พ.ย.60) นั้น พบว่า ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีพี่น้องเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย เดินทางเข้าลงทะเบียนตลาดประชารัฐ จำนวน 10,216 ราย 

           โดยมีประเภทตลาดที่ประชาชนลงทะเบียน 5 ลำดับแรก คือ 1. ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 5,969 ราย 2. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 4,136 ราย 3. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 2,299 ราย 4. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 1,526 ราย และ 5. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 1,067 ราย 

          ด้านประเภทของผู้ลงทะเบียน 5 ลำดับแรก ประกอบด้วย 1. กลุ่มพ่อค้า/แม่ค้า 4,004 ราย 2. เกษตรกร 2,322 ราย 3. กลุ่ม OTOP 1,366 ราย 4. กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 1,136 ราย และ 5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 411 ราย 

          ด้านประเภทสินค้า 5 อันดับแรก แบ่งเป็น 1. สินค้าเกษตร 2,416 ราย 2. อาหารพร้อมรับประทาน/ข้าวแกง 1,883 ราย 3. สินค้า OTOP/CPOT 1,853 ราย 4. ผัก ผลไม้ปลอดภัย 1681 ราย และ 5. สินค้าแปรรูป/วิสาหกิจชุมชน 1,149 ราย

          จังหวัดที่มีผู้มาลงทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรก 1. ศรีสะเกษ 737 ราย 2. สกลนคร 662 ราย 3. นครราชสีมา 591 ราย 4. กทม 570 ราย และ 5. กาฬสินธุ์ 297 ราย

          รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสนี้ กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการตลาดประชารัฐได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตทุกเขต ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.market.moi.go.th

ที่มา :thaigov.go.th/ กลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ