สรุปสินค้าดเกษตรในรอบสัปดาห์”ข้าว”ราคาขยับขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว


ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้ยังมีอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ราคาหาบละ 480 บาท
ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่ 341.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากภาวะการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดของสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้ยุ้งฉางของเกษตรกรเริ่มเต็มและไม่มีที่เก็บผลผลิต ส่งผลให้อาจต้องขายผลผลิตในเวลาอันใกล้นี้ ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯได้ปรับตัวเลขผลผลิตและสต๊อกข้าวโพดเติบโตขึ้นกว่าที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ราคาข้าวโพดต่างประเทศมีแนวโน้มยืนอ่อน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว


สัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดสมดุลกับการใช้ที่มีต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.00 บาท
ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่ 311.80 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ 975.25  เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง สืบเนื่องจากราคาน้ำมันถั่วเหลืองที่ลดลง และปัจจุบันยังเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯในส่วนสุดท้ายของฤดูกาล ประกอบกับบราซิลมีสภาพอากาศที่ดีขึ้นเหมาะสมกับการเพาะปลูก
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ปริมาณปลาป่นเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 47 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 39.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 35.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น


ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้คึกคักขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 409 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 418 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 329 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 328 เหรียญสหรัฐฯ
สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ยืนราคาอยู่ที่กระสอบละ 1,240 บาท ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 950 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง

สุกร : ราคาแข็งตัว


สัปดาห์นี้การบริโภคเนื้อสุกรปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ส่วนปริมาณสุกรยังคงมีอยู่จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้แข็งตัว อยู่ที่กิโลกรัมละ 50-54 บาท ส่วนราคาซื้อขายจริง กิโลกรัมละ 48-52 บาท
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,300 บาท (บวกลบ 51)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาแข็งตัว


การบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์นี้คึกคักขึ้น ด้านปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดยังมีต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้แข็งตัว อยู่ที่กิโลกรัมละ 33 บาท
ส่วนลูกไก่เนื้อ ราคาอยู่ที่ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 11.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

ไข่ไก่ : ราคาแข็งตัว
ปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้ยังคงมีต่อเนื่อง ส่วนการบริโภคกระเตื้องขึ้น ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดแข็งตัว อยู่ที่ฟองละ 2.30 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

ที่มา:สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

 

 

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ