สรุปราคาสินค้าในรอบสัปดาห์ทุกรายการไม่ขยับ

  •  
  •  
  •  
  •  

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว
ในสัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดสมดุลกับการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ราคาหาบละ 480 บาท
ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่ 348.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากแรงกดดันจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดในสหรัฐอเมริกาที่ขณะนี้เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จร้อยละ 54 กอปรกับการปลูกข้าวโพดรุ่นแรกในปีนี้ของอาร์เจนติเสร็จสิ้นด้วยดีและสภาพอากาศเอื้ออำนวย อย่างไรก็ตามราคาใกล้ถึงแนวรับสำคัญ แม้ว่าปีนี้สหรัฐฯจะผลิตข้าวโพดได้ในปริมาณมาก แต่เกษตรกรยังไม่รีบขายผลผลิตเพื่อรอราคา โดยราคาน่าจะยืนในกรอบแคบๆต่อไป
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว
ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้เพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าราคาเท่ากับจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.00 บาท
ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่ 313.60 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่ลดลงตามราคาข้าวโพด ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ 981.00  เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีแรงกดดันจากภาวะการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองในสหรัฐฯที่ต่ำกว่ากรณีข้าวโพด จากการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองที่แล้วเสร็จไปแล้วร้อยละ 83 และมีอุปสงค์การส่งออกถั่วเหลืองที่ดีกว่ากรณีข้าวโพด ในระยะสั้นราคาถั่วเหลืองน่าจะยังยืนแข็งต่อไป จากสภาพอากาศในประเทศบราซิลที่ยังมีปริมาณฝนต่ำกว่าปกติ กระทบกับการเพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูใหม่
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นยังมีต่อเนื่อง ด้านปริมาณปลาป่นสมดุลกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้ยืนราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 47 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 39.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 35.20 บาท
สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาทรงตัว


สัปดาห์นี้ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 409 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 329 เหรียญสหรัฐฯ
สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาอยู่ที่กระสอบละ 1,240 บาท ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาอยู่ที่กระสอบละ 950 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว
การบริโภคเนื้อสุกรในสัปดาห์นี้ปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาด ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 46-54 บาท ส่วนราคาซื้อขายจริง กิโลกรัมละ 44-50 บาท
ส่วนลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,300 บาท (บวกลบ 48)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว


ในสัปดาห์นี้การบริโภคเนื้อไก่เริ่มกระเตื้องขึ้น ด้านปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดมีเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 32 บาท
ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาอยู่ที่ 13.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 11.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
ปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่องและสมดุลกับการบริโภค ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ที่มา:สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF