สรุป7สินค้าเกษตรหลักในรอบสัปดาห์ราคาไม่ขยับ

  •  
  •  
  •  
  •  

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 23-27 ตุลาคม 2560

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว


           ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้มีปริมาณลดลงแต่ยังคงเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ยืนทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ราคาหาบละ 480 บาท
          ด้านราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่ 352.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดของสหรัฐอเมริกาล่าช้ากว่าปกติ นับว่าล่าช้าที่สุดนับจากปี 2552 และราคายังปรับขึ้นตามราคาข้าวสาลี กอปรกับภาวะการส่งออกที่ดีขึ้น

          นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐได้ปรับพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวโพดลดลงทำให้พื้นที่น้อยกว่าปีก่อนร้อยละ 4.2 อีกสาเหตุคือต๊อกข้าวโพดของโลกลดลงเหลือ 200.96 ล้านตัน หรือลดลงจากเดิม 1.51 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ทั้งโลกมีสต๊อกข้าวโพดอยู่ 226.99 ล้านตัน ทั้งนี้แนวโน้มราคาข้าวโพดระยะต่อไปขึ้นอยู่กับภาวะส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ ที่มีการแข่งขันด้านราคากับประเทศบราซิลว่าจะบรรเทาลงหรือไม่ก่อนสิ้นปีนี้
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว


           ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้ยังคงสมดุลกับการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.00 บาท
           สำหรับราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่ 314.20 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ 975.50  เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากสหรัฐฯมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองของเร็วกว่าข้าวโพด กอปรกับมีข่าวว่าบราซิลอาจมีฝนตกในสัปดาห์หน้า ที่จะช่วยให้การเพาะปลูกถั่วเหลืองของบราซิลคืบหน้ากว่าเดิม

           จากปัจจุบันการเพาะปลูกถั่วเหลืองที่ดำเนินการไปเพียงร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งล่าช้ากว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ถึงร้อยละ 29 ทั้งนี้ปกติเมื่อสิ้นสุดเดือนตุลาคมไปแล้ว ราคาผลผลิตถั่วเหลืองควรจะดีขึ้นหลังจากการเก็บเกี่ยวของสหรัฐฯ หากแต่ปีนี้สหรัฐฯมีสต๊อกเมล็ดถั่วเหลืองในปริมาณสูงมาก ดังนั้นสหรัฐฯต้องผลักดันการส่งออกให้ดีกว่าปีที่ผ่านมาจึงจะช่วยให้ราคาปรับดีขึ้นได้
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
           ในสัปดาห์นี้ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นยังมีต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 47 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 39.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 35.20 บาท
           ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาทรงตัว


           ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 409 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 329 เหรียญสหรัฐฯ
           สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,210 บาท เป็น 1,240 บาท ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 950 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง

สุกร : ราคาทรงตัว


           ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดมีอย่างต่อเนื่องและเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 46-54 บาท ส่วนราคาซื้อขายจริง กิโลกรัมละ 44-50 บาท
           ส่วนลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,300 บาท (บวกลบ 48)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนอ่อน

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว


           การบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์นี้ใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าปัจจุบันหลายพื้นที่ยังมีฝนตก และบางพื้นที่ประสบกับภาวะน้ำท่วม รวมถึงอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจ ด้านปริมาณไก่เนื้อที่เข้าสู่ท้องตลาดยังมีต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 32 บาท
           ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาอยู่ที่ 14.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 11.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนอ่อน

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว


           ในสัปดาห์นี้มีปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่องและสมดุลกับการบริโภค ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนอ่อน

           ที่มา :สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ