ราคาน้ำยางสด(24 ต.ค.)เหลือกก.ละ 40 บาทเท่านั้น

  •  
  •  
  •  
  •  

สถานการณ์ราคายาง เปิดตลาดวันแรกสัปดาห์นี้ ราคานำยางสด ยังลดลงต่อเนื่องต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว ล่าสุดราคาในท้องถิ่น กก.ละเพียง 40 บาทเท่านั้น แต่ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เพิ่มขึ้น กก.ละ 1 บาท

                   ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา

                            วันที่ 24 ตุลาคม 2560

ชนิดยาง ราคา
(บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง วันที่
ยางแผ่นดิบ 45.69 + 0.14 18 ต.ค. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 53.20 + 1.00 18 ต.ค. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน 42.00 -1.00 24 ต.ค. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน 38.00 0.00 20 ต.ค. 2560

                          ส่วนราคาท้องถิ่นตลาดกลางยางพาราสงขลา

ตลาดกลาง ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
เศษยาง 100% ยางก้อนถ้วย
(6-8 มีด)
น้ำยางสด
ราคา ณ โรงงาน ราคาท้องถิ่น
สงขลา 42.00 40.00
สุราษฏร์ธานี
นครศรีธรรมราช
ยะลา
บุรีรัมย์
หนองคาย

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย