รับเทศกาลกินเจ“เนื้อสัตว์-ไข่”ราคาลดลง แต่..ข้าวพุ่งขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  

          สรุปภาวะสินค้าเกษตรหลักๆ 7 รายการ ประจำสัปดาห์ วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 พบว่าหมดเนื้อสัตว์ขไข่ ลดลง เนื่องเข้าสู่เทศกาลกินเจ ความต้องการประเภทเนื้อสัตว์ลดลง ส่วนค้าอื่นๆส่วนยังทรงตัว ยกเว้นข้าว ราคากระเตื้องขึ้นเล็กน้อย

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ยืนทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ราคาหาบละ 480 บาท

ด้านราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่ 348.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐอเมริกาล่าช้ากว่าที่คาดหมาย โดยเมื่อสิ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จร้อยละ 28 ของพื้นที่ทั้งหมด ทั้งยังล่าช้ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ที่เคยทำได้ถึงร้อยละ 47 ของพื้นที่ทั้งหมด และถือว่าล่าช้าที่สุดนับจากปี 2552

นอกจากนี้ยังคาดว่าในระยะ 6-10 วันข้างหน้า หลายพื้นที่ของสหรัฐฯจะยังมีฝนตกชุกที่เป็นอุปสรรคต่อไปกอปรกับภาวะการส่งออกผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้มีปริมาณเพิ่มขึ้น แนวโน้มราคาข้าวโพดฯตลาดต่างประเทศคาดว่าจะยืนแข็ง ถึงแม้ปีนี้ผลผลิตข้าวโพดฯมีค่อนข้างมาก แต่มีแนวโน้มที่เกษตรกรจะชะลอการขายเพื่อรอราคาในช่วงหลังปีใหม่

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัวถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว

ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้สมดุลกับการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.00 บาท
สำหรับราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่ 321.80 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ 984.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น

 เนื่องมาจากภาวะการส่งออกผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯดีขึ้น ประกอบกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยแล้วเสร็จร้อยละ 49 ซึ่งช้ากว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่เคยทำได้ร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ทั้งยังมีความวิตกเกี่ยวกับสภาพอากาศในประเทศบราซิลที่กำลังประสบภาวะแล้งและอากาศร้อนจัด จะส่งผลกระทบการเพาะปลูกถั่วเหลืองของฤดูใหม่ในปีหน้า ขณะที่ถั่วเหลืองรุ่นแรกได้รับความเสียหายไปบางส่วนและจำเป็นต้องปลูกใหม่ แนวโน้มราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะยืนแข็ง โดยต้องจับตาสถานการณ์ในบราซิลต่อไป

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นในสัปดาห์นี้ยังมีต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 47 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 39.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 35.20 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัวข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้คึกคักขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ  407 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 409 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 327 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 329 เหรียญสหรัฐฯ

สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 1,210 บาท ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาอยู่ที่กระสอบละ 950 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็งสุกร : ราคาลดลง

ในสัปดาห์นี้ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดมีอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับการบริโภคที่ลดลงเนื่องจากเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจ ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกิโลกรัมละ 52-56 บาท เป็นกิโลกรัมละ 46-54 บาท ส่วนราคาซื้อขายจริง ลดลงจากกิโลกรัมละ 48-52 บาท เป็นกิโลกรัมละ 44-50 บาท ส่วนลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,300 บาท (บวกลบ 48)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนอ่อน

ไก่เนื้อ : ราคาลดลง

ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์นี้ลดลง เนื่องจากหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังมีฝนตกชุก โรงเรียนปิดภาคเรียน และกำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจ ขณะที่ปริมาณไก่เนื้อที่เข้าสู่ท้องตลาดยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกิโลกรัมละ 33 บาท เป็นกิโลกรัมละ 32 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาอยู่ที่ 15.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 15.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนอ่อนไข่ไก่ : ราคาลดลง

ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ด้านความต้องการบริโภคไข่ไก่ลดลง ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากฟองละ 2.40 บาท เป็นฟองละ 2.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนอ่อน


ที่มา: สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ