ราคายางวันนี้(20 ต.ค.60)น้ำยางสดรั้งไม่อยู่ ร่วงรายวัน

  •  
  •  
  •  
  •  

     

          สถานการณ์ราคา ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา พบว่าน้ำยางสดลดลงอย่างต่อเนื่องอีก กก.ละ 1 บาท ทำให้ราคาน้ำยางสดซื้อที่โรงงาน เพียง กก.ละ 43 บาท แต่ราคายางรมควันเพิ่มขึ้น กก.ละ 1 บาท ยางแผ่นขึ้น 14 สตางค์

ชนิดยาง ราคา
(บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง วันที่
ยางแผ่นดิบ 45.69 + 0.14 18 ต.ค. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 53.20 + 1.00 18 ต.ค. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน 43.00 -1.00 20 ต.ค. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน 38.00 0.00 19 ต.ค. 2560

         ส่วนราคาท้องถิ่นซื้อขายเพียงตลาดกลางยางพาราสงขลาเท่านั้น

ตลาดกลาง ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
เศษยาง 100% ยางก้อนถ้วย
(6-8 มีด)
น้ำยางสด
ราคา ณ โรงงาน ราคาท้องถิ่น
สงขลา 43.00 41.00
สุราษฏร์ธานี
นครศรีธรรมราช
ยะลา
บุรีรัมย์
หนองคาย

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย