ราคายางวันนี้(19 ต.ค.60)น้ำยางสดดิ่งลงอีกกก.ละ 2 บาท

  •  
  •  
  •  
  •  

สถานการณ์ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ขณะที่ราคาแผ่นรมตวันชั้น 3 ราคาเพิ่มขึ้น กก.ละ 1 บาท แต่ราคาน้ำยางสดราคาตกลงถึง กก.ละ 2 บาท (ดูในตาราง)

ประกาศราคากลาง
ประจำวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ชนิดยาง ราคากลาง หน่วย
(1) ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3 %) 45.86 บาท/กิโลกรัม
(2) ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) 51.41 บาท/กิโลกรัม

         ราคาประมูล ณ  ตลาดกลางยางพาราสงขลา

ชนิดยาง ราคา
(บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง วันที่
ยางแผ่นดิบ 45.69 + 0.14 18 ต.ค. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 53.20 + 1.00 18 ต.ค. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน 44.00 -2.00 19 ต.ค. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน 38.00 0.00 18 ต.ค. 2560

           ส่วนราคาท้องถิ่นตลาดกลางยางพาราสงขลา

ตลาดกลาง ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
เศษยาง 100% ยางก้อนถ้วย
(6-8 มีด)
น้ำยางสด
ราคา ณ โรงงาน ราคาท้องถิ่น
สงขลา 44.00 42.00
สุราษฏร์ธานี
นครศรีธรรมราช
ยะลา
บุรีรัมย์
หนองคาย

ที่มา:การยางแห่งประเทศไทย