คนเกษตรต้องรู้”ตลาดธุรกิจเกษตร 4.0”

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดลมนัส  กาเจ

                                                                       ผู้ผ่านอบรมบางส่วน

            ผ่านไปด้วยดีครับ สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”ตลาดธุรกิจเกษตร 4.0”ให้กับสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย  จัดโดย คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(PIM) ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

          โครงการนี้จัดขึ้นมา เพื่อให้กับสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ได้ความความรู้นำไปใช้กับงาน ซึ่งต้องยอมรับว่า วินาที วงการสื่อมวลชนนั้น ทุกค่ายทั้งสื่อหลัก สื่อส่วนตัวต่างให้ความสำคัญกับสื่อออนไลน์ ฉะนั้นเราก้าวทันยุคดิจิทัล โดยเฉพาะผู้ที่คิดว่าจะทำมาค้าขาย ก็ต้องมีการพัฒนาการซื้อขายผ่านออนไลน์ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่พวกเราถนัด

                                                                       มนตรี คงตระกูลเทียน

           งานจัดขึ้น น. ณ HALL 1 ชั้น 3 อาคาร หอประชุม สถาบันการจัดการจัดปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาใช้เวลา 1 วันเต็มๆครับ โดยดร.มนตรี คงตระกูลเทียน คณบดี คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร เป็นประธานในงาน และที่สำคัญ ดร.มนตรี นั่งฟัง และค่อยให้คำเสนอแนะจนจบงานเลยครับ

           ดร.มนตรี บอกว่า ตลาดธุรกิจเกษตร 4.0 ที่อบรมให้กับสื่อมวลชนสายเกษตรครั้งนี้ เป็นหนึ่งในหลักสูตรของคณะนวัตกรรมฯ ของสถาบันฯอยู่แล้ว แต่เพิ่มความเข้มข้นที่เอาวิทยากรจากมืออาชีพภายนอกมาเสริม โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการตลาดสมัยใหม่ที่ทุกคนต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีและต้องนำมาเป็นเครื่องมือให้กับธุรกิจให้ได้

                                                                      วิชัย พูนพิริยะทรัพย์

          สำหรับบุคลากรที่ให้ความรู้กับสื่อมวลชนสายเกษตรในครั้งนี้ ภาคเช้า คุณอินท์ชลิตา เศรษฐ์พุฒิบวร เจ้าหน้าที่อาวุโสสำนักสื่อสารองค์กร และ อ.วิชัย พูนพิริยะทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้แนะนำคณะวัตกรรมการจัดการเกษตร เป็นการฉิมลางไปก่อน

          จากนั้นมีการแชร์ประสบการณ์ โอกาสทางธุรกิจผ่านช่องทางบริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด โดย คุณสวรรยา พิพัฒน์ไพศาล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทเวนตี้โฟร์ฯ ตามด้วยการทำธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ Farm to รูปแบบการขายสินค้าเกษตรแนวใหม่ โดยคุณประณัศเดช ตันติพงศ ผู้ก่อตั้ง FARM TO วิทยากรคนสุดท้ายของภาคเช้าคือย คุณยุทยา เทียนธรรมชาติ เจ้าของ A DAY FRESH ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดและช่องทางขายผลไม้สดออน์ไลน์

                                                                          วิทยากรภาคเช้ากับคณาจารย์

          ภาคบ่ายเข้มข้นครับ เพราะมีเวิร์คช็อบด้วย โดยให้ทุกคนทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการออกแบบจำลองทางธุรกิจ Business Model Canvas + Workshop โดยมี อ.วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อ.พิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ อาจารย์ประจำคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

                                                                          วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร

          ที่จริงคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นพันธมิตรกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยมานานแล้วครับ ที่ผ่านมา ผมในฐานะนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เคยลงนามข้อตกลง หรือเอ็มโอยู (MOU) ว่าด้วยการให้ทุนเรียนฟรี 100% ให้กับบุตร-ธิดา ของสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยมา 3 ปีแล้ว

                                                                     พิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์

            สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”ตลาดธุรกิจเกษตร 4.0”ให้กับสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ทางคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับ!