ราคายางวันนี้(18 ต.ค.60) น้ำยางสดลดอีก กก.1 บาท

  •  
  •  
  •  
  •  

 

       ราคาประมูล ณ  ตลาดกลางยางพาราสงขลา

                     วันที่ 18 ตุลาคม 2560

ชนิดยาง ราคา
(บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง วันที่
ยางแผ่นดิบ 45.69 + 0.14 18 ต.ค. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 53.20 + 1.00 18 ต.ค. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน 46.00 -1.00 18 ต.ค. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน 38.00 0.00 18 ต.ค. 2560

         ราคาท้องถิ่น ตลาดกลางยางพาราสงขลา

ตลาดกลาง ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
เศษยาง 100% ยางก้อนถ้วย
(6-8 มีด)
น้ำยางสด
ราคา ณ โรงงาน ราคาท้องถิ่น
สงขลา 46.00 44.00
สุราษฏร์ธานี 44.00 37.35 42.85
นครศรีธรรมราช 44.20 38.20 41.60
ยะลา
บุรีรัมย์
หนองคาย

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย