ซีพีเอฟประกาศวิสัยทัศน์การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์

  •  
  •  
  •  
  •  

               นายอดิเรก ศรีประทักษ์(กลาง) ประธานคณะกรรมการบริหาร นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์(ที่3 จากขวา) ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข(ที่2 จากขวา) ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมกันประกาศนโยบาย “วิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์”อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ซีพีเอฟทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านอาหารปลอดภัยของโลก ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆนี้ .