สรุป 7 สินค้าเกษตรราคาไม่กระดิก

  •  
  •  
  •  
  •  

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 9-12 ตุลาคม 2560 พบว่า 7 รายการหลักทรงตัวตลอดทั้งสัปดาห์

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว
ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้สมดุลกับการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ราคาหาบละ 480 บาท
สำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่ 346.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากเกษตรกรเก็บข้าวโพดเข้ายุ้งเพื่อรอให้ภาวะราคาดีขึ้น ขณะที่การเก็บเกี่ยวล่าช้า กอปรกับมีอุปสงค์การส่งออกดี และคาดว่ากระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาอาจปรับตัวเลขผลผลิตข้าวโพดลดลงเล็กน้อยในการประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ข้าวโพดตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มยืนแข็ง
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว
ความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองในสัปดาห์มีต่อเนื่อง สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ท้องตลาด ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.00 บาท
ส่วนราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนตุลาคม อยู่ที่ 311.20 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ 965.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง สืบเนื่องจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯล่าช้ากว่ากำหนด ทั้งยังมีการคาดการณ์ว่าจีนจะเข้าซื้อผลผลิตจากสหรัฐฯต่อ หลังจากพ้นช่วงวันหยุดวันชาติจีน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
ในสัปดาห์นี้ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมาและสมดุลกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 47 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 39.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 35.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง
สัปดาห์นี้ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศไม่คึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ  412 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 407 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 326 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 327 เหรียญสหรัฐฯ
สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,230 บาท เป็นกระสอบละ 1,210 บาท ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 950 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน

สุกร : ราคาทรงตัว
ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบริโภคที่กระเตื้องขึ้น ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่เป็นกิโลกรัมละ 52-56 บาท ส่วนราคาซื้อขายจริงลดลงจากกิโลกรัมละ 50-54 บาท เป็นกิโลกรัมละ 48-52บาท
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,500 บาท (บวกลบ 52)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนอ่อน

ไก่เนื้อ : ราคาลดลง
เนื่องจากปัจจุบันทุกพื้นที่ของประเทศไทยยังมีภาวะฝนตกชุก กอปรกับเป็นช่วงปิดภาคเรียน ทำให้ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ลดลง ด้านปริมาณไก่เนื้อที่เข้าสู่ท้องตลาดยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกิโลกรัมละ 34 บาท เป็นกิโลกรัมละ 33 บาท
ส่วนลูกไก่เนื้อ ราคาลดลงจากตัวละ 16.50 บาท เป็นตัวละ 15.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ จากราคาตัวละ 17.00 บาท เป็นตัวละ 15.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนอ่อน

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
ในสัปดาห์นี้ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดยังมีอย่างต่อเนื่อง สมดุลกับการบริโภคไข่ไก่ ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.40 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนอ่อน
ที่มา:สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF