ราคายางวันนี้ (10 ต.ค.60)ร่วงอีกน้ำยางสดท้องถิ่นเหลือ กก.46บาท

  •  
  •  
  •  
  •  

ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลาวันที่10 ตุลาคม 2560

ชนิดยาง ราคา (บาท/ก.ก.) ส่วนต่าง วันที่
ยางแผ่นดิบ 48.90 -0.60 10 ต.ค. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 51.89 -1.31 9 ต.ค. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน

DRC ไม่ต่ำกว่า 35%

48.00 0.00 10 ต.ค. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน 41.00 -0.50 9 ต.ค. 2560

ส่วนราคาท้องถิ่นตลาดกลางยางพาราสงขลา

ตลาดกลาง ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
เศษยาง 100% ยางก้อนถ้วย
(6-8 มีด)
น้ำยางสด
ราคา ณ โรงงาน ราคาท้องถิ่น
สงขลา 47.70 40.50 48.00 46.00
สุราษฏร์ธานี 48.00 41.50 47.00
นครศรีธรรมราช 48.10 40.70 46.00
ยะลา 45.87
บุรีรัมย์
หนองคาย

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย