ต้อนรับต้นสัปดาห์ราคายางตกกราวรูด

  •  
  •  
  •  
  •  

สถานการร์ราคายางพาราต้อนต้นสัปดาห์วันจันทร์ที่9 ตุลาคม 2560

พบว่า ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลาราคาตกกราวรูด

ชนิดยาง ราคา
(บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง วันที่
ยางแผ่นดิบ 49.50 -1.05 9 ต.ค. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 51.89 -1.31 9 ต.ค. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน 48.00 -1.00 9 ต.ค. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน 41.00 -0.50 9 ต.ค. 2560

        ส่วนราคาท้องถิ่นตลาดกลางยางพาราสงขลา

ตลาดกลาง ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
เศษยาง 100% ยางก้อนถ้วย
(6-8 มีด)
น้ำยางสด
ราคา ณ โรงงาน ราคาท้องถิ่น
สงขลา 48.20 41.00 48.00 46.00
สุราษฏร์ธานี 48.50 42.00 47.65
นครศรีธรรมราช 48.40 41.10 46.20
ยะลา 47.68
บุรีรัมย์
หนองคาย

ที่มา:การยางแห่งประเทศไทย