พิสูจน์แล้วปลูกอ้อยด้วยวิธีKASได้ไร่ละกว่า26 ตัน

  •  
  •  
  •  
  •  

          จากการที่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ กลุ่มวังขนาย และบริษัทคูโบต้ามหาสารคาม จำกัด ในพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อยปลูกอ้อยด้วย KUBOTA (Agri) Solutions (KAS)หรือถ่ายทอดองค์รู้การทำเกษตรครบวงจร พร้อมนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกทำการเกษตรใน ทุกขั้นตอน พร้อมให้คำปรึกษาสนับสนุนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เพื่อยกระดับศักยภาพชาวไร่อ้อย ให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตรวมทั้งการบริหารปัจจัยการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างที่ส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่บ้านโคกล่าม อ.บรบือ จ.มหาสารคามนั้น

          คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ยืนยันว่า จากเดิมเกษตรกรทีปลูกอ้อยตามปกติอย่างที่คุ้นเคยมาได้ผลผลิตไร่ละ 12 ตัน พอมาทำตามที่ส่งเสริมได้ผลผลิตไร่ 26.64ตัน ใช้ต้นทุนประมาณ 8,400 บาท/ไร่ และได้กำไรอยู่ที่ 24,000บาท/ไร่ ลองฟังเสียงดู(คริป)

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ