สิ้นค้าเกษตรอ่อนตัวลงระนาว

  •  
  •  
  •  
  •  

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 พบว่ามีสินค้าเกษตรหลักหลายรายการราคาอ่อนตัวลง อย่างข้าว และหมวดปศุวัตว์ อาทิ เนื้อสุกร เนื้อไก่ และไข่ไก่ เป็นต้น ยกเว้นถั่วเหลืองราคาแข็งขึ้นเล็กน้อย

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว
สัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเพียงพอต่อการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ราคาหาบละ 480 บาท
สำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่ 349.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง สืบเนื่องจากภาวะเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดของสหรัฐอเมริกาเป็นไปได้ด้วยดี ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 17 ของพื้นที่ทั้งหมด อย่างไรก็ตามแม้ว่ารายงานสต๊อคผลผลิตช่วงขึ้นต้นปีการตลาด ในวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา จะต่ำกว่าคาดที่คาดการณ์ไว้ แต่ยังคงมากกว่าสต๊อกของปีที่แล้วถึงร้อยละ 32 จึงคาดว่าแนวโน้มราคาข้าวโพดตลาดต่างประเทศจะยืนแข็ง เนื่องจากเกษตรกรชะลอการขายเพื่อรอให้ภาวะราคาดีขึ้น
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว
ความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองในสัปดาห์ใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา และสอดคล้องกับปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ท้องตลาด ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.00 บาท
ส่วนราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนตุลาคม อยู่ที่ 312.90 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ 968.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากสหรัฐฯประสบกับภาวะฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองล่าช้า โดยปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 22 ของพื้นที่ทั้งหมด กอปรกับภาวะการส่งออกถั่วเหลืองของสหรัฐยังดีอยู่ เนื่องจากผลผลิตถั่วเหลืองของบราซิลมีราคาแพงกว่าสหรัฐฯ จึงทำให้กากถั่วเหลืองสหรัฐได้เปรียบการแข่งขันในตลาดโลกมากกว่าของบราซิลในขณะนี้
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดในสัปดาห์นี้สมดุลกับความต้องการใช้ที่มีต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 47 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 39.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 35.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง
ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ไม่คึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ  419 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 412 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 333 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 326เหรียญสหรัฐฯ
สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,250 บาท เป็นกระสอบละ 1,230 บาท ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ลดลงจากกระสอบละ 970 บาท เป็นกระสอบละ 950 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน


สุกร : ราคาลดลง
สัปดาห์นี้ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ด้านการบริโภคชะลอตัวลงจากภาวะฝนตกในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกิโลกรัมละ 56-60 บาท เป็นกิโลกรัมละ 52-56 บาท ส่วนราคาซื้อขายจริงลดลงจากกิโลกรัมละ 54-58 บาท เป็นกิโลกรัมละ 50-54 บาท
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 55)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนอ่อน

ไก่เนื้อ : ราคาลดลง
ขณะนี้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยยังคงมีภาวะฝนตกชุก ทั้งยังเป็นช่วงปิดภาคเรียนของโรงเรียนทุกแห่ง ทำให้ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ลดลง สวนทางกับปริมาณไก่เนื้อที่เข้าสู่ท้องตลาดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกิโลกรัมละ 35 บาท เป็นกิโลกรัมละ 34 บาท
ส่วนลูกไก่เนื้อ ราคาลดลงจากตัวละ 18.50 บาท เป็น 16.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาลดลงจากตัวละ 19.00 บาท เป็นตัวละ 17.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะลดลง

ไข่ไก่ : ราคาลดลง
ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้ยังมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การบริโภคไข่ไก่ลดลง เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากฟองละ 2.50 บาท เป็นฟองละ 2.40 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะลดลง
……………………..
ที่มา: สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF