รายางทิ้งทวนปลายสัปดาห์นี้(6 ต.ค.60)ยังนิ่ง

  •  
  •  
  •  
  •  

  สถาการณ์ราคาปลายสัปดาห์(6 ต.ค.60) ในท้องถิ่นยังนิ่ง

แต่ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลาขยับเล็กน้อย

ชนิดยาง ราคา
(บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง วันที่
ยางแผ่นดิบ 50.55 + 0.05 6 ต.ค. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 53.20 -0.61 6 ต.ค. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน 49.00 + 0.50 6 ต.ค. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน 41.50 + 0.50 6 ต.ค. 2560

ส่วนราคาท้องถิ่นตลาดกลางยางพาราสงขลา

ตลาดกลาง ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
เศษยาง 100% ยางก้อนถ้วย
(6-8 มีด)
น้ำยางสด
ราคา ณ โรงงาน ราคาท้องถิ่น
สงขลา 48.70 41.50 49.00 47.00
สุราษฏร์ธานี 48.00 41.80 47.50
นครศรีธรรมราช 48.30 41.20 47.25
ยะลา 48.07
บุรีรัมย์
หนองคาย

ที่มา: สถาบันการยางแห่งประเทศไทย